Conscia Services

Du er her

Services, service, asset management, CNS

Applikationer og services afvikles med fortsat øgede krav til oppetid og ydelse. Afviklingen sker både via private og public clouds, og brugerne er typisk fordelt over flere fysiske lokationer via kablede og trådløse teknologier. Det betyder, at netværket for de fleste virksomheder og organisationer er blevet den mest kritiske del af infrastrukturen.

I takt med netværkets udvikling og en stadig større grad af kompleksitet bliver opgaven med at sikre den kritiske infrastruktur stadig større. Conscia Network Services er vores tilgang til at håndtere udfordringen og er fokuseret på at sikre:

 • Kontinuitet og stabil drift
 • Løbende innovation og introduktion af nye services

Målsætningen med Conscia Network Services kan samles i nedenstående overskrifter:

 • At give direkte adgang til de dygtigste netværkskonsulenter
 • At skabe de bedste forudsætninger for hurtig fejlretning
 • At arbejde proaktivt for at sikre stabil drift og udvikling af netværket

De forskellige services tager udgangspunkt i Conscia 360 og kan kombineres i forhold til behov og det ønskede serviceniveau.

 

Conscia 360 Services

For at leve op til kravene fra det forretningskritiske netværk, er det nødvendig med en beredskabsplan for hele netværket. Den skal sikre omgående og højt kvalificeret hjælp i tilfælde af fejl og understøtte udarbejdelsen af en langsigtet plan for håndtering af netværksenhederne.

Med Conscia 360 er virksomheden sikret en garanteret hurtig og direkte adgang til Conscias tekniske kompetencer i tilfælde af incidents. Samtidig giver Conscia 360 adgang til rådgivning og opdateringer om virksomhedens netværksenheder, der sikrer det bedst mulige udgangspunkt for høj driftsstabilitet.

360-kunder får tilknyttet et kundeteam bestående af Account Manager, Primær Teknisk Konsulent samt Service Manager.

 • Den Primære Tekniske Konsulent har indgående kendskab til din infrastruktur hvilket sikrer stabil drift og minimerer nedetid i tilfælde af incidents.
 • Service Manageren er ansvarlig for kundetilfredshed og det operationelle samarbejde i hverdagen inkl. igangsættelse af Conscias service-leverance, udarbejdelse af driftshåndbog samt udredning ved kritiske incidents.
 • Account Manageren fungerer som kundens dag til dag kontaktperson.

 

Asset Management

I store netværk kan findes flere tusinde netværksenheder, hvilket gør asset management og serienummer-administration til en omfattende og kompleks opgave.

En naturlig del af Conscia Network Services er adgang til Conscias avancerede online serviceportal CNS. CNS håndterer produkternes livscyklus og giver dig et samlet overblik over alle enheder. Enheder registreres med serienummer, serviceniveau, adresse-oplysninger og andre væsentlige informationer.

Serviceportalen håndterer ligeledes produkternes indbyrdes afhængigheder, eksempelvis moduler der er installeret i chassiser, og det er muligt at fejlmelde direkte til Conscia fra portalen. Opdateringer af produkter og data er automatiseret, med tæt integration til Ciscos servicesystemer, hvilket sikrer høj datavaliditet.

Se portalen her

 

Conscia Care

Serviceaftaler på enhedsniveau er afgørende for at sikre, at man har den bedst mulige hjælp, når det kommer til vedligehold af netværket. Conscia Care sikrer serviceaftale på alle Cisco-enheder i netværket. Serviceniveauet vælges individuelt per enhed og kan variere fra 24x7 til næste hverdag.

Ved fejl på en enhed fremsendes erstatningsenhed. Conscia Care kan vælges i en onsite variant, hvor defekte enheder udskiftes af kvalificeret personale. Conscia Care giver endelig også adgang til alle software opdateringer fra Cisco samt adgang til Ciscos samling af teknisk viden, værktøjer og uddannelse.

Fejlmelding af enheder sker til Conscias Tekniske Servicedesk, der kvalificerer, diagnosticerer og ekspederer henvendelsen. Conscia Care giver adgang til Cisco TAC og inkluderer håndtering og administration af licenser og Product Authorization Keys (PAKs).

 

C-collector

For at automatisere flere asset management processer tilbyder Conscia opsætning af en scanner (C-collector) i netværket. C-collector er udviklet af Cisco og installeres som en virtuel appliance (vSphere) i netværket.

Fra netværket indsamler C-collector en række detaljer om enhederne i netværket. Disse data importeres automatisk til Conscias serviceportal og tilknyttes de individuelle enheder. C-collectoren skaber sammenhæng mellem det faktiske netværk og den administrative kontraktregistrering. Det giver dig et unikt værktøj til at sikre, at du betaler service på de korrekte enheder og samtidig kan du bruge CNS til eksempelvis at sammenligne softwareversioner. C-collectoren giver ekstra værdi, hvis den anvendes sammen med Best Practice ydelsen.

 

Conscia Best Practices

Conscia Best Practices inkluderer en række services og anbefalinger som proaktivt sikrer, at netværket lever op til organisationens krav. Det sker med fokus på tre hovedområder:

 • Enheders aktuelle softwareversion i drift sammenlignes med en Conscia-anbefalet version baseret på vores erfaring og viden om både funktionalitet og kendte software-fejl (kræver C-collector)
 • PSIRT-sikkerhedsannonceringer og Field Notice for dine produkter listes, så du har optimale muligheder for at agere på forkant af evt. problemer
 • End of Sale/Support (EoX) annonceringer med anbefalet migreringsprodukt sikrer, at du kender omfanget af produkter der snart bør udskiftes, og kan bruge data til f.eks. budgettering.

 

Conscia 1:1

Conscia 1:1 er en skræddersyet aftale til virksomheder, der ønsker den mest kvalificerede sparring og hjælp til at sikre netværket. Her får man tilknyttet en dedikeret CCIE-certificeret Conscia-ekspert, som udarbejder en masterplan for netværket. Typiske eksempler på 1:1 leverancer er strategisk roadmap for hardware og software, sikkerhedsanalyser, review af eksisterende infrastruktur og løsningsdesign.