Governance, Risk & Compliance

Hvis din virksomhed vil opretholde et højt sikkerhedsniveau på alle planer, kommer du ikke uden om Governance, Risk & Compliance (GRC).

Dybest set handler Governance, Risk & Compliance, ofte forkortet GRC, om at få afstemt sikkerhedsniveauet omkring information og data med ledelsens, interessenters og lovgivende instansers forventninger og krav. Det er en øvelse, der kræver færdigheder til at bygge bro mellem mennesker, processer og teknologi. En bro der i den ene ende skal være med til at skabe udvikling i virksomheden, mens den i den anden ende beskytter dens værdier.

Conscia arbejder med GRC ved at efterleve en række processer og frameworks, der angiver best practice indenfor cyber security (ISO, NIST, CIS20). Følges disse processer, får man hjælp til at optimere sikkerheden for sin infrastruktur – lige fra antivirus på computere til risikovurderinger.

Conscia GRC har følgende fire centrale GRC-punkter:

Risikostyring

Håndtering af sikkerhedsrisici for information og data giver virksomheder muligheden for at vurdere og afbøde risici, inden de rammer virksomheden hårdt. Conscia GRC sikrer, at vores kunder implementerer de bedste løsninger – baseret på internationale standarder og best practices.

Sikkerhedsvurderinger

Det er en stor fordel for virksomheder at få foretaget en sikkerhedsvurdering, der kan give indsigt i mulige mangler. Conscia GRC kan tilbyde en vurdering, der måler op imod anerkendte frameworks og standarder, og som også omfatter en plan for korrektion af eventuelle fejl og mangler.

Compliance-tjenester

Conscia GRC tilbyder at gennemgå en virksomheds processer og procedurer og identificerer eventuelle problemer omkring compliance og non-compliance. Conscia GRC kan også hjælpe kunder med at udforme et program for compliance samt uddannelse i, hvordan det efterleves.

Sikkerhedsrådgivning

Sikkerhedsrådgivning fra Conscia GRC hjælper virksomheder med at få etableret strukturer og indhold, så ledelsen kan opbygge og implementere den rette model for governance. Rådgivningen kan på mange måder tilpasses efter behov. Eksempelvis kan Conscia GRC hjælpe med en ISO 27001-certificering, eller vi kan stille en CISO til rådighed i en aftalt periode.

Læs mere om vores sikkerhed

Sikker IT-infrastruktur

Opnå en sikker infrastruktur med sikkerhedsprodukter, sårbarhedsskanninger og Assets Management med CNS.

Governance, Risk & Compliance (GRC)

Sikkerhed handler i høj grad også om processer.

Security Operations Center (SOC)

Komplet Security Operation Center løsning.

Conscia Detection & Response

Vi er eksperter i Ciscos sikkerhedsprodukter og ved, hvordan man drifter dem mest effektivt.

Conscia CIS 20 Assessment

Få bedre overblik over virksomhedens sikkerhedsindsatser med et rammeværktøj