Conscia oppnår Cisco Gold-sertifisering i Norge

Oslo, 01.11.2016: Norske Conscia kunngjør i dag at selskapet har oppnådd status som Cisco gull-partner – Cisco Gold Certification. For å oppnå denne statusen, har Conscia tilfredsstilt strenge kriterier innen nettverkskompetanse, service, kundestøtte og kundetilfredshet. Dette er krav Cisco stiller til alle sine gullpartnere. Conscia blir den fjerde Cisco Gold-partneren i Norge.

– Vi er svært fornøyde med å oppnå denne sertifiseringen. Conscia er gull-partner i Norge, Sverige og Danmark og har med dette et av de sterkeste kompetansemiljøene på Cisco i Norden, sier daglig leder hos Conscia, Tor Lambrechts.

– Statusen er en viktig milepæl mot vårt mål om å bli en av de beste Cisco-partnerne i det norske markedet. Conscia Norge ble etablert gjennom oppkjøpet av Pundit Networks tidligere i år. Det har krevd en betydelig innsats å gjennomføre denne sertifiseringer på så kort tid. Jeg er svært stolt av hva vi har prestert som organisasjon og vi ser frem til å nyte fordelene av vår nye status, samt å gi ytterligere verdi for nye og eksisterende kunder, fortsetter han.

Cisco® Channel Partner Program gir et rammeverk til partnerne slik at de kan utvikle kompetanse innen salg, teknologi og livssyklustjenester som kreves for å levere Cisco- løsninger til sluttkunder. Gjennom programmets spesialiseringer og sertifiseringer, anerkjenner Cisco en partners ekspertise i utrulling av tjenester innen avanserte teknologier og tjenester. Ved å benytte en tredjepart som sertifiseringspartner, godkjennes partneres teknologikompetanse, forretningspraksis, kundetilfredshet, teknisk salgsstøtte og kundestøtte etter leveranse, i tillegg til andre kritiske faktorer som kunder etterspør ved valg av en foretrukket partner.

Som Cisco Gold Certified Partner, har Conscia tilfredsstilt kravene som stilles til kompetanse på tvers av flere teknologiområder. Conscia har oppnådd spesialiststatus innen fire områder; Enterprise Networking, Security, Service Provider og DataCenter. Conscia har også integrert Cisco Hybrid IT, salg av skyløsninger og tilhørende tjenesteleveranser som en del av sin portefølje. Conscia jobber målrettet med å hjelpe kundene å ta i bruk skyteknologi på en sikker måte. Noe av det Conscia har satset spesielt mye på, er en egenutviklet servicedesk som betjener kundene 24/7.

Cisco gullsertifisering gir Conscia tilgang til omfattende salgs-, teknisk- og produktlivssyklusopplæring, samt støtte.

– Gratulerer så mye til Conscia – som på svært kort tid har klart å tilfredsstille strenge kriterier innen nettverkskompetanse, service, kundestøtte og kundetilfredshet. Med Conscia på plass i Norge vil dette gi et enda bedre tilbud til våre norske kunder, sier Trine Strømsnes, Director Partner Operations i Cisco Norge

Om Conscia
Conscia har kontorer i Norge, Sverige og Danmark og har et av Nordens ledende kompetansemiljøer innen Cisco. Conscia er en anerkjent aktør innen nettverk, datasenter og sikkerhet. Conscia er kjent for sin dyptgående kompetanse og sitt velfungerende serviceapparat. Gjennom en selvutviklet serviceportal gir vi våre kunder en unik innsikt i utstyr, avtaler og beste praksis. Dette har gjort oss til en ledende servicepartner i Europa.