Conscia har opnået den vigtige ”ISAE 3402 type II”-erklæring

Conscia har per 6. november 2020 opnået en anmærkningsfri ISAE 3402 type II-erklæring (også kaldet revisorerklæring), som forholder sig til alle forretningsgange omkring Managed Services og relaterede funktioner (Intern IT, HR, m.fl.).

ISAE 3402 anerkender, at Conscia lever 100% op til alle lovkrav og god IT-skik, og dokumenterer, at vi har styr på sikkerhed, processer, forretningsgange og -tilladelser, der vedrører de Managed Services, vi leverer til vores kunder.

Vi er utrolig glade for at have opnået ISAE 3402-erklæringen som dokumentation for, at sikkerhed og kvalitet af Conscia Managed Services er på højeste niveau og håndteres på yderst betryggende vis.

Spørgsmål vedrørende Conscias ISAE 3402-erklæring rettes til Martin Høyer [email protected]