Michael Sjøberg

Gidselforhandler

Michael har siden 1999 beskæftiget sig professionelt med krisehåndtering af kidnapnings- og afpresningssituationer.

Han er kaptajn af reserven og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks krisehåndtering, krisekommunikation og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. Han har været med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept. Han er uddannet gidselforhandler af New Scotland Yard.

Michael har fungeret som forhandler og kriserådgiver for en lang række private og offentlige organisationer og er en ofte anvendt ekspertkilde i danske medier.