Maatregelen rondom coronavirus

  • Alle ingezette maatregelen op ons kantoor zetten wij voort (de maatregelen zijn duidelijk zichtbaar bij een bezoek  aan ons kantoor);
  • Thuiswerken blijft de norm voor onze medewerkers, tenzij er een dringende zakelijke reden is en/of sprake is van een uitzonderlijke situatie;
  • In publieke binnenruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht.

Het coronavirus (COVID-19) is een thema dat ons allemaal erg bezighoudt. Onderstaand vindt u de maatregelen die wij van uit Conscia treffen. Met deze maatregelen streven wij de volgende doelen na:

  1. Focus op de gezondheid van betrokken medewerkers van uw en onze organisatie.
  2. Continuering van onze dienstverlening binnen de kaders als gesteld vanuit de overheid.
  3. Levering van een bijdrage aan het maatschappelijk belang.

1.    Focus op de gezondheid van betrokken medewerkers van uw en onze organisatie

Om de gezondheid van betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Conscia neemt de richtlijnen vanuit de overheid (RIVM en ARBO) 1-op-1 over als beleid en past deze aan als de genoemde organisaties deze verder verscherpen.
  • Conscia medewerkers werken vanuit huis als het werk het toe laat.
  • Conscia houdt bij waar haar werknemers zich bevinden (zeker aangaande reizen naar het buitenland en risicogebieden) en heeft werk gerelateerde buitenlandse reizen voor al haar werknemers afgezegd.
  • Conscia vergadert intern en extern zo veel mogelijk via video.

2.    Continuering van onze dienstverlening binnen de kaders als gesteld vanuit de overheid.

Conscia deelt haar dienstverlening in drieën met bijbehorende maatregelen:

Managed Services en Support Services.
De remote dienstverlening kent geen impact van de huidige situatie. Ten aanzien van de werkzaamheden die on site moeten plaatsvinden treedt Conscia graag met u in overleg om samen te besluiten of en hoe deze doorgang kunnen vinden. De Conscia service coördinator zal hierin het initiatief nemen.

Projecten. Het realiseren van projecten bestaat, buiten planning en voorbereiding, grotendeels uit activiteiten op klant locatie. Ook hier treedt Conscia graag met u in overleg om samen te besluiten over of en hoe we deze kunnen uitvoeren. De Conscia Projectleider zal hierin het initiatief nemen.

Leveringen. Leveringen kunnen op de reguliere wijze doorgang vinden, onze logistiek is gewoon open. We zijn hier  echter afhankelijk van onze leveranciers en van het beleid van het RIVM. Zij kunnen gebieden of gebouwen aangegeven waar dergelijke activiteiten niet wenselijk of toegestaan zijn.

3.    Levering van een bijdrage aan het maatschappelijk belang

Om het thuiswerken van uw medewerkers te faciliteren biedt Conscia de mogelijkheid om video-bellen, video-vergaderen en remote consulting technisch mogelijk te maken. Hiervoor gelden speciale tijdelijke licenties die nú kunnen helpen, maar geen investering vergen. Met dit aanbod wil Conscia proactief bijdragen aan uw continuïteit.

Naast bovenstaande zaken staan wij paraat om u ook aangaande andere onderwerpen ter zijde te staan. Uw vaste contactpersonen kunt u hier over benaderen. Hierbij is het belangrijk dat u aangeeft wat u ècht nodig heeft, daar waar mogelijk gaat Conscia u ondersteunen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en dat onze maatregelen bijdragen om zo goed mogelijk door deze lastige periode heen te komen. Eventuele suggesties voor aanvullende maatregelen vernemen wij graag.

Met vriendelijke groet,

Marcel Cappetti,
Algemeen Directeur,
Conscia Nederland B.V.