Conscia@EnergyWorld 2024

14. mars 2024, Stavanger Forum

 PÅMELDING

Energyworld arrangeres for trettende gang den 14. mars 2024 i Stavanger Forum. Gratis deltakelse med vår VIP-kode: EW24-CA-E. Meld deg på og få med deg Conscias innlegg:

Når IT møter OT: Konsekvenser for sikkerhet og operasjonell effektivitet

Hvor galt kan det gå dersom du ikke har 100% kontroll på hva som er IT og hva som er OT? Og har OT-miljøet avhengigheter til OT-nettverket, som du kanskje ikke tenker på når du jobber med IT? Sammensmeltingen av IT og OT har pågått i flere år, både til irritasjon og glede. På veien kan dette medføre store utfordringer, ikke bare fra et sikkerhetsperspektiv, men også fra et operasjonelt perspektiv.

Conscia presenterer en hendelse fra virkeligheten hvor det kunne gått skikkelig galt – og viser hvilke tiltak som ble truffet for å sikre at dette ikke kan skje igjen

Foredragsholdere: Magnar Barsnes, Sikkerhetsevangelist og Erling Rahbek, Seniorkonsulent – Conscia Norge AS

Om Energyworld

Energibransjen er i en voldsom omvelting med fornybar energi, det grønne skiftet og effektivisering av eksisterende infrastruktur. Veien frem har mange muligheter innen forskjellige energikilder: fra vindkraft, vannkraft, solceller og ikke minst oljen.

Under Energyworld 2024 blir det fokus på fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan korrekt strategi implementeres for å sikre bærekraftige løsninger.

Det handler om prosesser, teknologi og IT-ansvar, og Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen.

Bruk VIP-koden EW24-CA-E for gratis adgang til konferansen.

VIP-koden er gyldig for deg som ikke er ansatt i IT-, tele- eller konsulentselskap

PÅMELDING

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter