Møt Conscias eksperter
på KiNS-tech

Og vinn gratis Modenhetsanalyse sikkerhet til din kommune

Bli med i trekningen

I år vil KiNS-tech arrangeres i Horten, på Thon Hotel Horten. Temaene for konferansen inkluderer sikkerhetsovervåkning, sikkerhetstrusler, øvelser, kunstig intelligens, inntrengingsteknikker, cyberangrep og mye mer. Et aktuelt og spennende program der altså, og Conscia stiller med sine sikkerhetseksperter på stand.

Økt digitalisering øker også angrepsflaten. Norske kommuner står overfor unike utfordringer, som begrensede ressurser, mangfoldige systemer og ansvar for kritiske offentlige tjenester. Dette krever en helhetlig strategi for cybersikkerhet, som hjelper oss å beskytte sensitive personopplysninger og sikre samfunnet

 

Lov om digital sikkerhet skal sikre at organisasjoner med samfunnskritisk infrastruktur tar nødvendige skritt for å beskytte seg mot trusler, men mange organisasjoner strever med å identifisere sårbarheter og vite hvilke tiltak som bør prioriteres. Conscias eksperter som vil være til stede kan hjelpe deg med gode råd og innspill til løsninger. I tillegg får du høre mer om Conscia Modenhetsanalyse og hvordan den tilbyr deg en unik oversikt og konkrete anbefalinger for å møte dagens trusselbilde.

 

Vi ønsker å tilby deltakerne på KiNS-tech muligheten til å vinne en gratis Modenhetsanalyse sikkerhet. En slik modenhetsanalyse innbærer at vi analyserer din kommunes modenhet ved å se på prosesser, mennesker og teknologi. Resultatet er en detaljert oversikt over eksisterende tilstand samt en plan på hvordan du kan «tette hull». Inkludert er også en tiltaksplan for cybersikkerhet, komplett med prioriterte anbefalinger tilpasset kommunen. Dette gir deg handlingsrom til å fokusere på det som er det viktigste.

Ønsker du å delta i trekningen om en gratis Modenhetsanalyse sikkerhet? Fyll inn skjemaet under.