Conscia@EnergyWorld 2023

16. mars 2023, Stavanger Forum

 PÅMELDING

Energyworld arrangeres for tolvte gang den 16. mars 2023 i Stavanger Forum. Møt Conscia og Cisco på felles stand, du får gratis deltakelse med vår VIP-kode: EW23-CA-E.

IT er drivkraften til energisektoren

Energibransjen er i en voldsom omvelting med fornybar energi, det grønne skiftet og effektivisering av eksisterende infrastruktur. Målet er satt, men veien frem har mange muligheter innen forskjellige energikilder: fra vindkraft, vannkraft, solceller, gass og ikke minst oljen.

Det er ikke lenger bare IT i olje og gass Energyworld skal ta for seg, nå flyttes fokuset til hvordan IT kan være med og bestemme veien videre, hvordan erfaring kommer til nytte med nye teknologier og hvordan IT er broen til alternative energikilder. 

Energyworld 2023 vil blant annet ta for seg sikkerhet og trusselbildet – Oberstløyntnant Geir Hågen Karlsen fra Forsvaret orienterer oss. I tillegg vil Northern Lights fortelle om karbonfangst og digitalisering. Vi har også med oss Norwegian Offshore Wind Cluster som skal snakke om teknologi, digitalisering og muligheter.

Det handler om prosesser, teknologi og IT-ansvar, og Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen.

Bruk VIP-koden EW23-CA-E for gratis adgang til konferansen.

VIP-koden er gyldig for deg som ikke er ansatt i IT-, tele- eller konsulentselskap

PÅMELDING

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter