Enklere onboarding, administrasjon og sikring av kommunens SD-enheter

Med Conscia IoT DevicePortal

2. mars 2022, kl. 09:00–09:45

TIL OPPTAKET

Synes du det er krevende å onboarde og sikre tekniske enheter, som sensorer for overvåkning av vann og avløp, dørlåser, smarte skjermer og EL-billadere?

Manuell papirmølle

Endeløse Excel-ark som går i vifteform mellom IT-avdelingen og ulike driftsavdelinger i kommunen – høres det kjent ut? Hvordan sikrer dere dataintegriteten i arkene? Hvordan holdes arkene oppdatert og hva er faktisk siste og gjeldende versjon?

Og hva med sikkerheten? Et økende antall enheter på nettverket betyr et økende antall mulige veier inn for angriperne. Mange av disse enhetene er ikke kompatible med tradisjonelle sikkerhetsløsninger, og sikring av disse krever derfor mye arbeid. Når det er mangel på teknikere med dette ferdighetsnivået, blir utfordringene ekstra stor.

Økt bruk av tekniske enheter

Bruken av tekniske enheter i norske kommuner vokser stadig. Disse enhetene må kobles til nettverket og gjerne kommunisere med skyen for å fungere. Dette er enheter som typisk bestilles og eies av teknisk etat, etat for vann-og avløp eller etat for helse, men som IT-avdelingen må sørge for nettverk og sikkerhet til. For å registrere og onboarde disse blir ofte informasjon som MAC-adresse etc manuelt legges inn i et excel-ark, og denne oversikten må noen sørge for å holde oppdatert.

Gjør det enklere

Med Conscia IoT DevicePortal er det mulig å onboarde, administrere og sikre IoT-enheter på en rask og effektiv måte – uten store behov for spesialisert kompetanse. Registreringen gjøres av den avdelingen som eier enhetene, og med stor grad av automatikk. Dette forenkler prosessene. Manuelt arbeid utført av IT-administratorer er ikke lenger nødvendig for å koble enheter til et nettverk. Dette er noe «hvem som helst» skal kunne gjøre på en enkel måte via Wi-Fi, uten sikkerhets- eller funksjonsproblemer. Rollebasert nettverkstilgang gjør det enkelt å administrere adresser og koble dem til de riktige rollene.

Velkommen til webinar 2. mars hvor vi demonstrerer hvordan Conscia IoT DevicePortal kan lette kommunens arbeid med onboarding, administrasjon og sikring av tekniske enheter i SD-anlegg.

Speaker: Kent Heide, Technical Solutions Architect, Conscia Norge AS.
Kent har erfaring fra IT-avdelingen til en norsk kommune og kjenner derfor godt til typiske utfordringer disse står overfor.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter