Webinar

MFA: Nye tilnærminger til sterk autentisering

MFA er en velkjent standard for brukerautentisering, og (nesten) alle bedrifter bruker det. Men selv MFA har sine svakheter og kan omgås av cyberkriminelle. Meld deg på vårt spennende webinar og lær om de siste MFA-angrepene, hvordan du kan sikre deg mot MFA fatigue og hva fremtiden bringer innen sikker autentisering.

Unngå MFA Fatigue: Moderniseringen av sikker autentisering

Multifaktorautentisering (MFA) regnes som  gullstandarden for verifisering av brukeridentitet og legitimasjon. Men i 2022 så vi at denne teknologien ble utfordret og i noen tilfeller omgått av de kriminelle.

Utmattelsesangrep (MFA Fatigue, MFA Spamming), prompt-bombing og Adversary-in-The-Middle (AiTM) phishing ble raskt populære angrepsmetoder blant nettkriminelle og utgjør nå en alvorlig trussel mot bedrifter som setter sin lit til MFA.

I vårt webinar vil vi fokusere på de siste MFA-angrepene og hvordan vi kan beskytte oss mot tilsvarende angrep. Vi går gjennom de kriminelles fremgangsmåte for å omgå de vanligste sikre autentiseringsmetodene, samt hvilke tiltak du bør ta i bruk og hvordan fremtiden for sikker autentisering ser ut.

NB: Webinaret kjøres på engelsk

Agenda

  • Trenger vi MFA, og er 2FA utdatert?
  • Kan du eliminere truslene?
  • Hva er beskyttet – hva må prioriteres?
  • Autentisering på brukernes vilkår
  • Ulike metoder for autentisering, fordeler og ulemper
  • Bærekraftig og sikker autentisering i dag
  • Sikker autentisering i fremtiden: Passkeys, FIDO2, Passwordless og mer