Cisco Umbrella:

Sikre dine ansatte der de er!

Hjemmekontor eller hybridvarianten har for mange blitt den nye normalen, det har i alle fall blir mye mer normalt og akseptert at man jobber hjemmefra. Mye taler for dette, både av økonomiske grunner og for jobb/liv balansen til de ansatte; det blir enklere å få hverdagen til å gå rundt, man må ikke bo såpass nærme arbeidsplassen at pendlingen ikke tar for lang tid, og ikke minst så blir arbeidshverdagen i mange tilfeller mer effektiv når man får arbeidet uforstyrret.

Dessverre er det ikke bare positive elementer ved dette. IT-sikkerheten kan være vanskelig å ivareta når de ansatte ikke lengre sitter på kontoret, beskyttet av alle de moderne sikkerhetstiltakene som er der: moderne brannmur, sikre lokaler, kollegaer man har innenfor en kort rekkevidde dersom man er usikker på en lenke eller legitimiteten på en e-post osv.

Hjemme er du overlatt til deg selv. Du sitter på et trådløst nettverk som ikke bare inneholder enheter som er sikret og som du kan stole på, i mange tilfeller er gjerne hele familien koblet opp på samme nettverket (og kanskje naboen låner litt kapasitet også).

Så hva kan du som ansvarlig for IT-sikkerheten i en bedrift gjøre?

Cisco Umbrella er den raskeste og enkleste måten å beskytte brukere og bedriften. Dette blir et nytt førstelinje-forsvar, som ved hjelp av en skybasert løsning sikrer deg og dine brukere mot trusler både på og utenfor kontoret. Med denne løsningen vil du få sikkerhet, synlighet og frihet på brukerens hjemmekontor, uten å gjøre store endringer i verken system eller arbeidsflyt.

Umbrella er basert på DNS-oppslag og IP-adresser og bruker dette for å blokkere besøk til skadelige og uønskede nettsider, samt nedlasting av infiserte filer. I tillegg vil den også uskadeliggjøre phishing-angrep ved å forhindre brukere å komme igjennom ved klikk på falske nettsteder.

 

Oppsettet er gjort på 1 – 2 – 3:

  1. Ta kontakt med Magnar (se under) for å opprette profil
  2. Endre DNS-server til Umbrellas IP-adresser
  3. Sett opp agent på sluttbrukers pc.

 

Magnar Barsnes, Forretningsutvikler Sikkerhet

Kontakt

 

 

 

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter