Conscia Norge – informasjon vedrørende Corona

 

Vi ønsker herved å informere våre kunder og samarbeidspartnere om hvordan Corona viruset kan komme til å påvirke våre tjenester og leveranser, samt hvilke tiltak vi gjennomfører for å minimere risiko for våre ansatte, kunder og samfunnspredning generelt.

Vi jobber og reagerer ut ifra to prinsipper:

–        Som virksomhet har vi en plikt til å bidra med å begrense risikoen for smittespredning.
–        Vi har som virksomhet plikt til å fortsette vår virksomhet og betjene våre kunder med det engasjement og kvalitet som de er vant til

 

Basert på dette innfører vi følgende tiltak:

Hjemmekontor
De fleste av våre ansatte jobber nå på hjemmekontor hvor det ikke er påkrevd kundeaktivitet som kun kan utføres i kundens lokaler. Dette gjøres i dialog med kunden og avklares ut ifra hver enkelt situasjon.

Reisevirksomhet
Vi begrenser vår reisevirksomhet så langt det lar seg gjøre. Flesteparten av våre kunde- og internmøter gjennomføres på video.

Responstid / Tjenester og leveranser
Vår responstid er som normalt; og alle kunder som henvender seg til salg eller support vil få svar innen avtalt SLA. For kunder som er påvirket av Corona og ønsker bistand i form av hjemmekontor og videoløsninger forsøker vi å svare på og implementere løsninger så raskt det lar seg gjøre. Ingen av våre tjenester er påvirket. Drifts- og beredskapstjenester har responstider og utrykning som normalt i henhold til avtalt SLA.

Leveranser fra Cisco er utfordrende da mye av produksjonen skjer i Kina og mange fabrikker kjører med redusert kapasitet. Conscia har et enormt leveranseapparat i Norge og Europa; og vi gjør vårt ytterste for at våre kunder ikke skal bli påvirket av situasjonen. Det kan allikevel være lurt å være tidlig ute med kommende prosjekter og bestillinger da leveringstidene øker for hver dag.

Cisco og Corona
Cisco har satt i gang en del positive tiltak rundt hjemmekontor og videoløsninger i forbindelse med Corona og tilbyr nå utvidede gratisversjoner av både DUO, Umbrella, AnyConnect og Webex.

Se https://blogs.cisco.com/security/cisco-expands-free-security-offerings-to-help-with-rise-in-remote-workers for mer informasjon.

Flere av våre kunder har allerede kontaktet oss angående utvidede hjemmekontor-løsninger, og vi forsøker etter beste evne å prioritere kunder som er påvirket for å finne gode løsninger. Ta kontakt med din kontaktperson eller undertegnede ved behov for bistand.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Tor Lambrechts
Daglig leder
Conscia Norge AS

Telefon: +47 47463606
Epost: tola@conscia.com
Universitetsgata 10, 0164 Oslo