Conscia satser på IT-sikkerhet

IT-sikkerhet blir stadig viktigere i dagens trusselbilde. Alle kunder, store som små, privat som offentlig – kan ikke eksistere uten at IT-sikkerhet er på plass. Conscia har i lang tid hatt flere dyktige konsulenter og løsningsarkitekter innenfor sikkerhet, og sist ombord er Magnar Barsnes som starter som forretningsutvikler innenfor IT-sikkerhet.

Tidligere har man stort sett håndtert ulike utfordringer innenfor IT-sikkerhet med en isolert løsning for hver enkel utfordring. Disse har gjerne vært «best of breed» produkt (som gjør det best innenfor sitt spesifikke bruksområde, red. anm.) produkt da man i hvert tilfelle sjekker markedet, sjekker med sin eksisterende partner om hva som gir det beste resultatet for de midler som er avsatt for å fikse den spesifikke utfordringen. Dette ender opp med løsninger som ikke snakker sammen, et vell av administrasjonsverktøy og logger og rapporteringer som blir et mareritt å tolke.

I et moderne nettverk har man i dag muligheten til at hver enkel enhet, hvert enkelt endepunkt blir en sensor. På samme måte som maur i en maurtue fremstår som et enkelt individ når noe angriper maurtua (men som unike individ med sine spesifikke oppgaver ellers) og resulterer i «alle mann til pumpene», kan enheter i et nettverk i dag avdekke trusler og gi beskjed til de rette løsningene om hva som skjer og hva enheten trenger hjelp til.

For at dette skal bli en realitet er man avhengig av et moderne nettverk, gjerne et homogent nettverk slik at alle enheter snakker samme språk, samt en sikkerhetsarkitektur som kan samarbeide med nettverket. På denne måten får man en komplett løsning som håndtere det moderne trusselbildet – både før, under og etter et eventuelt angrep.

For å sørge for at våre kunder får den beste bistand, styrker nå Conscia sin satsing innenfor nettopp IT-sikkerhet. Vi har flere dyktige konsulenter og løsningsarkitekter, og sist ombord nå er Magnar Barsnes som starter i stillingen som forretningsutvikler innenfor IT-sikkerhet. Magnar har jobbet i bransjen siden 2006 og har i løpet av sin karriere innehatt mange roller fra kundebehandler, via fagsalg, løsningsrådgiver og fagansvarlig til mentor for traineer. Han vil i tiden fremover jobbe med en sikkerhetsstrategi for Conscia Norge, og vil i den sammenheng også være i mye kundedialog for å forstå akkurat deres behov og unike trusselbilde.

Vi ønsker Magnar velkommen ombord og ser fram til hans arbeid fremover.

Om dere ønsker å avtale tid med Magnar allerede nå, ta kontakt på mbar@conscia.com eller 918 42 776.

For mer informasjon om det moderne nettverk:
Cisco Blog Security: https://blogs.cisco.com/security/the-new-network-as-a-sensor

Cisco Security: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-a-security-platform.html

  • Magnar Barsnes, Forretningsutvikler Sikkerhet

Kontakt oss