Fornyelse av kjernenett for DNB sitt hovedkontor

Les Jon-Anders Frigård sin blogg om prosjektet

Foto: Håkon Gerner

Vi ble kontaktet av DNB før julen 2019, for å komme med innspill på hvordan de kunne løfte dagens kjernenett opp til en ny plattform. Dagens plattform betjener 4000 brukere, samt noen lokale tjenester. Den nye plattformen skulle erstatte både den gamle 1:1, samtidig som den skulle kunne supportere ny Software Defined Network teknologi (SDN). Prosjektet skulle starte opp før jul og avsluttes innen medio februar 2020.

Conscia-teamet gikk igjennom konfigurasjon og design og fant en optimal plattform for jobben. Etter innledende anbud og forhandlingsrunder ble bestillingen lagt hos Cisco. Godt samarbeid mellom Conscia som leverandør og Cisco som produsent sikret at enhetene ble levert innen deadline.

En grundig mottakskontroll ble gjennomført før enhetene ble montert sentralt i kundens datasenter. El-nett som er kundens infrastrukturleverandør stod for monteringen. El-nett og Conscia samarbeidet godt gjennom prosjektet, noe som la et solid fundament for selve migreringen.

DNB og Conscia hadde et utmerket samarbeid gjennom hele prosjektet og stod sammen som et unisont team. Dette kom tydelig frem under selve migreringshelgen hvor personellet virkelig ble satt på prøve.

Etter en intens migreringshelg ble den gamle kjerneinfrastrukturen erstattet med nye enheter uten nedetid for noen av DNBs kritiske tjenester. Spenningen var stor da brukerne kom tilbake på jobb tidlig mandags morgen. Selv om alle sjekklister og prosedyrer var fulgt er det alltid en sjanse for at noe kunne vært glemt.

Børsen åpnet, meglere gjorde sine første handler for dagen, ikke en eneste negativ hendelse. Teamet kunne puste ut.

 

Vi ser frem til nye spennende prosjekter med DNB i tiden fremover.

 

Jon-Anders Frigård