FSO – Full Stack Observability:
Full innsikt er nøkkelen til forretningsverdi!

Når Cisco kombinerer sine markedsledende plattformer og verktøy for dagens hybride IT-miljøer, oppstår noe unikt i form av full åpenhet og kontroll, inkludert kontroll på brukeropplevelsen. Å administrere IT-miljøet som en komplett stack har tidligere vært svært komplisert og har krevd mange verktøy. Cisco Full Stack Observability (FSO) er et samlenavn for denne evnen til å fokusere på det store bildet, helt opp til brukeropplevelsen. Teknisk sett betyr dette en forskjell for moderne overvåking av teknologiløsninger, sammenlignet med eldre løsninger med siloperspektiv.

 

Digitalisering, sky og mobilitet

Før vi ser nærmere på de teknologiske aspektene ved moderne overvåking, er det hensiktsmessig å vurdere generelle trender som driver nye krav til teknologiske løsninger. Jo mer kompleks og avansert den tekniske infrastrukturen er, jo raskere er det mulig å digitalisere alle typer virksomheter. Men infrastrukturen blir også mer sårbar i forhold til å garantere tilgjengelighet og cybersikkerhet. Løsningen er å forbedre overvåkingen av infrastrukturen, noe som gir nødvendig åpenhet.

  • Kundekontakten har blitt mer digital – 80 % av alle kontakter er allerede i dag digitale.
  • Brukeropplevelsen er kritisk. Mange kunder vurderer å bytte leverandør dersom brukeropplevelsen ikke er som forventet.
  • Skybruken fortsetter å øke. Alt tyder på at stadig flere applikasjoner og stadig mer IT-drift flyttes til offentlige skytjenester.
  • Mobilitet er kommet for å bli. I den nye normalen fortsetter de ansatte med videomøter i stedet for å møtes fysisk – de ansatte forventer å få fortsette å jobbe fleksibelt og remote.

I tillegg til dette har IT-organisasjonen ofte utfordringer med silo-tenkning, med ulike roller som ønsker spesifikk informasjon, men samtidig ikke har mulighet til å se de større sammenhengene i komplekse IT-systemer. Med dette som bakgrunn er det spesielt viktig å få et helhetsbilde. Når det gjelder IT og digitalisering omfatter dette ikke minst applikasjoner, interne nettverk, eksterne nettverk og skyressurser. Det er av største betydning å knytte overvåking av slike tekniske ressurser til konkrete forretningsverdier og sluttleveransene for disse systemene som omfte er svært kritiske.

Konklusjonen er at det kreves passende løsninger for overvåking av applikasjoner, interne nettverk, eksterne nettverk og skyressurser. Det er samtidig viktig at de ulike ressurstypene kan overvåkes under ett. Dette er mulig, grunnet teknisk utvikling med integrasjoner mellom verktøy, større muligheter for å analysere større datamengder, og at APM (Application Performance Management) representerer det logiske laget som forbinder underliggende deler.

Cisco Full Stack Observability – FSO

Cisco Full Stack Observability (FSO) inkluderer ikke bare selve overvåkingen, men fremfor alt muligheten til å analysere resultatene av den og handle, basert på analysene.

Full Stack Observability består i dag av flere plattformer, som til sammen gir uovertruffen innsikt i og kontroll over hele bedriftens teknologistack.

  • Cisco Intersight er en SaaS-plattform som omfatter infrastrukturen til hybriddatasenteret. Intersight er en overvåkingsplattform som administrerer servermiljøer, hyperkonvergerte miljøer, containere, automatisering og støtte for både Cisco-plattformer og utvalgte tredjepartsleverandører.
  • Cisco ThousandEyes er en SaaS-plattform som skaper synlighet på tvers av alle deler av nettverket, hele veien fra brukeren opp gjennom nettverksbærere som LAN, Wi-Fi og SD-WAN opp til skytjenester. ThousandEyes er basert på syntetiske tester, kombinert med dyp innsikt i dagens status på Internett.
  • Cisco AppDynamics kobler sammen hele stacken på en unik og enhetlig måte, der applikasjonen er i fokus. AppDynamics er et APM-verktøy som når helt opp for å overvåke aggregerte KPIer for kritiske systemer i kundens miljø. AppDynamics gjør det enklere å oppfylle servicenivåavtaler (SLAer), både internt og eksternt. Tidligere atskilte team som har administrert applikasjons- og nettverksytelse kan jobbe sammen for å møte felles mål.

Slått sammen for best mulig nytte

Integrasjonen innen FSO, spesielt mellom AppDynamics og ThousandEyes, er allerede tydelig på flere forskjellige måter. Et eksempel er at visualiseringsverktøyene innen AppDynamics nå også viser data som inkluderer relevant nettverksytelse for de spesifikke applikasjonene, dette hentes igjen via ThousandEyes-plattformen.

Poenget er at det ikke lenger handler om rødt og grønt lys, innsamling av beregninger og håndtering av logger, men om å gi et nytt nivå av åpenhet i teknologiløsninger, og det er verdien Cisco Full Stack Observability representerer.

Vil du vite mer om AppDynamics APM, ThousandEyes og Intersight?

Kontakt oss

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter