MFA – Multi Faktor Autentisering, sikrer din hverdag

På SEC 2019 ble det holdt mange gode presentasjoner om dagens trusler i cyberspace. Trusselbildet er komplekst, og det er også mange av sikkerhetsløsningene som tilbys i dag.

De aller fleste foredragsholderne var enige om at ved å gjøre små grep, så vil man minske risikoen for å bli rammet betraktelig. Blant disse enkle løsningene for å begrense skade, er det en jeg ønsker å fremheve – Multi Faktor Autentisering (MFA). Brukerne er godt vant med denne teknologien fra før, da de fleste ansatte benytter MFA mot banken og offentlige tjenester.

Bedriften kan enkelt beskytte sine mest kritiske applikasjoner med Multi Faktor Autentisering. For eksempel VPN eller VDI som gir fjernaksess inn kan enkelt beskyttes ved å legge på verifisering via en App på brukerens telefon.

Ved å implementer MFA i organisasjonen vil en begrense nedslagsfeltet og øke muligheten til å oppdage et angrep betraktelig. Selv om en bruker har vært uforsiktig og fått sitt passord på avveie, er det større sannsynlighet for at uautorisert tilganger til tjenestene oppdages når brukeren får beskjed om å autentisere tilgang til sin VDI. Spesielt hvis det skjer utenfor normal arbeidstid. Dersom brukeren ikke responderer og flere mislykkede forsøk på tilgang oppdages, vil de fleste brukere ha MFA mekanismer for å automatisk kunne stenge tilgangen til kontoen.

MFA gir organisasjonen en ekstra mur for tilgangskontroll. Flere enheter og mekanismer kan brukes for å verifisere at brukeren er gyldig. Dette kan være en kodebrikke, engangskoder, fjesgjennkjenning på telefon eller en tredjepartsapplikasjon som for eksempel Cisco Duo Security.

Ta kontakt med oss i Conscia for en sikkerhetsprat og en demo på hvordan Duo Security kan løse MFA på en enkel måte.

 

Du leser mer om Duo Security her: https://duo.com/

 

 

Jon-Anders Frigård er Senior IT Architect og sikkerhetsekspert hos Conscia Norge.