Sikkerhetswebinar 25. november – Last ned videoen!

 

«No som nesten alle sit og jobbar heimanfrå, er det ein del sikringsmekanismar som ikkje lengre strekk til.

I tillegg vert dei tilsette satt i ein mykje meir utsatt posisjon der ein ikkje har kollegaer eller IT ein kjapt kan spørje til råds.
Kva kan ein gjere for å auke tryggleiken til eit godt nok nivå? Gje IT ein betre oversikt samstundes som kvardagen til den tilsatte vert tryggare?

Og de UTAN at det kostar skjorta og krev lang implementeringstid!!

Stikkorda er e-post, verifisering og sikring av surfing.»

Magnar Barsnes, Sikkerhetsekspert, Conscia Norge

Nå kan også du få med deg sikkerhetswebinaret vi kjørte med Magnar Barsnes 25. november – trykk på filmen over, fyll inn skjemaet og få tilgang til denne og alle fremtidige videoer vi legger ut på våre hjemmesider.