Hybrid Cloud

Kombinerer det beste fra VMware og Cisco for sømløs hybrid datasenteradministrasjon

Stadig flere selskaper bruker i dag hybride skyløsninger og hyperkonvergert infrastruktur. I et slikt miljø må skytjenester, lokale datasentre, databehandling, lagring, nettverk og virtualisering fungere sømløst på tvers av avdelinger og lokasjoner. Nå opplever Conscia økende etterspørsel etter enklere, sikrere og mer fleksible hybride løsninger.

Thomas Lundgård, Senior Enterprise Architect

– Vi ser at flere virksomheter forstår at man ikke kan legge alle tjenestene i skyen, og at hybride skyløsninger er kommet for å bli. Bakgrunnen for utviklingen er både regulatoriske krav til lagring, men også krav til oppetid og økende behov for lokal prosessering. Et eksempel er maskinlæring og kunstig intelligens (KI) som krever svært kraftige maskiner som er dyre å leie i skyen. Mange ser at kostnadene på ulike tjenester i skyen kan være mye høyere enn om de kjøres lokalt. Utviklingen har skapt behov for nye hybride løsninger, sier Thomas Lundgård, Senior Enterprise Architect i Conscia.

Conscia har over 1000 ansatte fordelt på avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Slovenia. I Norge har selskapet nærmere 120 dedikerte ansatte med tilstedeværelse i Oslo, Hamar, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Ålesund. Conscia har den høyeste partnerstatusen hos VMware, Principal Partner, i tillegg til det høyeste partnernivået hos Cisco. Selskapet jobber med Nordens største virksomheter innen finans, kraft og helse og offentlig sektor.

Kartlegger behov og kostnader

Han får støtte av kollega av Jon-Anders Frigård, Principal Architect i selskapet, som har sett den samme utviklingen.

Jon-Anders Frigård, Principal Architect

– I begynnelsen hadde de fleste store selskaper en ren skystrategi, men etter hvert så mange at kostnadene akkumulerte over tid og at det ble dyrere enn først antatt. Det er åpenbart at mange tjenester fungerer bra i skyen og gir besparelser, men samtidig er det andre tjenester som krever mye prosessering og lagring som ikke gjør det. I dag er trenden at virksomheter bremser skysatsningen og heller prioriterer hybride løsninger med lokale datasentre. Dette skaper behov for en ny tilnærming.

Lundgård forteller at både VMware og Cisco har utviklet løsninger som forenkler konfigurering og drift av hybride datasentre.

– VMware sin strategi handler om å sørge for sømløs flyt mellom on-prem og public cloud slik at man kan flytte last avhengig av hva som lønner seg. I en ideell verden kan man flytte data dit det er lavest kost, men dette er fortsatt vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi anbefaler uansett å kartlegge om tjenesten er mest kostnadseffektive i skyen eller on-prem. Først da kan man gjøre velinformerte valg om hvor man plasserer tjenestene.

– Selv om ikke alle har behov for egen KI-plattform i kjelleren, er det mange tjenester som egner seg on-prem. Cisco har blant annet sikkerhetsprodukter, både skybaserte og lokale, som bruker KI for å se trender og endringer i trusselbildet. Da blir det en vurderingssak hvor det lønner seg å legge tjenesten. Uansett hvor man velger å plassere tjenesten, vil det være et behov for et lokalt datasenter med datakraft som kan skaleres etter behov, sier Lundgård.

En fleksibel plattform for hybride miljøer

Lundgård peker på Cisco Unified Computing System (UCS) som et viktig verktøy for å håndtere slike miljøer.

– Fordelen med VMware og UCS er at man enkelt kan ekspandere datasentret ved behov. Det innebærer at man enkelt kan sette inn flere servere, reprogrammere servere for å kjøre andre oppgaver og tjenester, eller sette inn kraftigere skjermkort for lokal prosessering av data. Dette er en fleksibel og lokal plattform som gjør at vi kan støtte de fleste kravene kundene kommer med.

Lundgård forteller at VMware Software-Defined Data Center (SDDC) gjør det enkelt å flytte tjenester uten å påvirke nettverket.

– SDDC gjør det enkelt å flytte tjenester mellom lokale datasentre og ulike skyplattformer eller reservelokasjoner i skyen i tilfelle dataangrep. Siden VMware støtter alle skytjenestene blir det mye enklere å bruke både lokale datasentre og skyplattformene.

– Tidligere kunne VMware by på utfordringer om man hadde flere skyplattformer, APIer til skyen og ulike lokale tjenester og teknologi. Nå støttes VMware direkte i skyen, noe som skaper en helhetlig løsning på tvers av skyen og on-prem.

Han forteller at Terraform og «infrastruktur-som-kode» gjør at man raskt kan rulle ut ulike tjenester både i skyen og on-prem.

– Det som tidligere var en av fordelene eksklusivt med public cloud var enkelheten, eksempelvis muligheten til å spinne opp en ny VM med få tastetrykk. Dette får man nå on-prem med VMware og Cisco sammen med Terraform og Ansible. I dag kan vi levere on-prem-løsninger med samme enkelhet som public cloud, med sømløs integrasjon til oppgaver og data i skyen.

– Før jobbet ingeniørene i hver sin boble i skyen eller on-prem, nå kan man slå sammen to avdelinger til en lokal avdeling som jobber både i skyen og on-prem. Dette har vært med på å legge grunnlaget for moderne DevOps, hvor man blander utvikling og drift, sier Lundgård.

Kobler det beste av maskinvare

VMware vSAN Readynodes er et sett med krav som stilles til maskinvare som kjører VMware virtual storage area network (vSAN).

–VMware Readynodes er kravene som produsentene må innfri for å få godkjenning og lisens for servere som kjører VMware vSAN. Om man ikke bruker sertifisert maskinvare risikerer man at man ikke får støtte om det oppstår feil. Readynodes er et kvalitetsstempel som blant annet Cisco setter på sin maskinvare. Det gjør at man kan sende et design og få forhåndskonfigurert og validert maskinvare tilbake. Det gir også kundene tryggheten i at løsningen er utprøvd og fungerer.

Han forteller at det tidligere kunne være ulik maskinvare og lagringssystemer i et datasenter, men at med dagens løsninger integreres alt i moduler.

– Om kunden skal utvide eller redusere kan man legge til og fjerne komponenter uten at det påvirker kvaliteten på løsningen. Før måtte man kjøpe maskinvare som skulle vare i fem år, nå bygger man modulært med maskinvare som man vet støtter det som finnes fra før. Modulær arkitektur er en stor fordel når man utvider og reduserer etter behov, sier Lundgård.

Jobber tett med kundene

Frigård forteller at selskapet jobber tett sammen med kundene både på det tekniske og med ledelsen.

– Vi jobber tett sammen med store globale og nasjonale kunder for å kunne bistå med å finne de beste løsningene for deres behov. Siden vi har en flat struktur i egen organisasjon er det ikke nivåforskjeller mellom oss på kontorene og de som jobber ute hos kundene. Dette gjør at vi kan optimalisere løsningene slik at de blir kostnadseffektive for kundene.

– Siden vi har store kunder innen kraft, finans, industri, helse og offentlige sektor er det viktig med god support både fra oss og leverandørene. Det krever blant annet at vi bruker et godkjent og validert design som støttes av leverandørene.

– Feil vil skje og da er det viktig med riktig SLA på både maskinvare og support. Dette er spesielt viktig i finans hvor det er store pengesummer i omløp, for kraftindustrien som en samfunnskritisk tjeneste, og ikke minst innen helse, hvor liv kan stå på spill. Med slike kunder er det spesielt viktig at feil blir løst raskt og uten store konsekvenser, sier Frigård.

Tror på vekst for hybride løsninger

Trond Fleitscher, CTO

Trond Fleitscher, CTO i selskapet, har sett hvordan virksomheters IT-strategi har endret seg de siste årene.

– Tidligere var det en uttalt strategi at alt skulle i skyen, ofte kalt «cloud first». Det er ingen tvil om at SaaS-løsninger har gjort hverdagen enklere for mange, men etter dialog med kunder ser vi at det ikke alltid er så enkelt. Vi jobber med store private og offentlige virksomheter og ser at stadig flere endrer strategi. Det handler ikke bare om kostnader, men også nye krav og direktiver som gjør at man må eie og sikre data på en helt annen måte.

– Samtidig er jeg sikker på at vi bare har sett begynnelsen av kunstig intelligens. Dette er en av flere drivkrefter som former hvordan kundene tenker. Vi lever i et digitalisert samfunn hvor alle er opptatt av å være relevante for sine kunder og dermed må vi innta våre kunders forretningsperspektiv for å kunne bygge en helhetlig, stabil og sikker plattform som passer den enkelte kunde. Dette er også store endringer for våre kunder, som i noen tilfeller må endre organisasjonen for å dra nytte av teknologien.

– Jeg er overbevist at det vil komme nye behov som vil øke etterspørselen etter hybride løsninger. For oss handler det om å finne det beste fra begge verdener. Med vår sterke VMware-kompetanse og vårt partnerskap på toppnivå, har vi i Conscia en bred plattform for teknologi og kunnskap som våre kunder kan dra nytte av, avslutter Fleitscher.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter