DNS-sikkerhet

Med Cisco Umbrella

Ville det ikke vært flott om du kunne beskytte utstyr i nettverket ditt før du kobler til Internett? Du har kanskje allerede tatt nødvendige tiltak, men likevel føles det som om noe fortsatt mangler når det gjelder beskyttelse av utstyret ditt? Det er riktig. For uten DNS-sikkerhet kommer datatrafikk inn fra Internett uforvarende og utilsiktet.

Cisco Umbrella DNS-sikkerhet

Cisco Umbrella kan sees på som en førstelinje forsvarstjeneste. Løsningen har en enorm database der IP-adressene og navnene på nettsteder og systemer som er koblet til Internett oppbevares. Faktisk er Cisco Umbrella, nest etter Google, den tjenesten som håndterer det største antallet internettsøk, og derfor er løsningen blant de ledende når det gjelder DNS-basert Big Data. I kombinasjon med Threat Intelligence fra Ciscos egen sikkerhetslab, gjøres disse dataene tilgjengelig på en skyplattform som gir brukeren innsikt i det umiddelbare trusselbildet – fra et DNS-perspektiv.

Dermed kan Umbrella sikre at DNS-forespørselen din fra et nettsted eller server som inneholder skadelig programvare eller løsepengevare eller en server som fungerer som en BOTNET-server, ikke mottar svar. Når du surfer, vil du se hvorfor du ikke får tilgang til den skadelige nettsiden. Umbrella kan også blokkere nettsteder basert på URL-kategorier som du forventer fra en proxy-server. Umbrella er den eneste Cloud DNS-serveren som kan tilby deg et ekstra lag med beskyttelse.

Hvilke systemer beskytter Umbrella?

Umbrella beskytter alle dine systemer som kommuniserer med systemer på Internett via DNS-løsning. Alt dette gjøres uten noen modifikasjon av systemet eller komplisert modifikasjon av nettverket ditt.

Innsikt og synlighet

Umbrella beskytter ikke bare, den gir også innsikt og synlighet. Basert på loggdata vil du kunne avgjøre om du er trygg med de valgte beskyttelsestiltakene eller om du må iverksette flere eller andre tiltak. Ingen annen Cloud DNS-server vil kunne gi deg denne informasjonen.

Cisco Umbrella er en av løsningene i sikkerhetsmodellen SASE (Secure Access Service Edge).

Hvordan kan Conscia hjelpe deg?

Ta kontakt med våre sikkerhetseksperter for mer informasjon.

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter