Opplæring i sikkerhetsbevissthet

 

Digitale kriminelle har en tendens til å velge det svakeste leddet i forsvaret – sluttbrukeren. Vår sikkerhetsopplæring håndterer dette ved å forvandle brukere til velinformert og pålitelig cyberforsvar.

Inkluder sluttbrukerne i sikkerhetsarkitekturen din

All digital virksomhet innebærer risiko. Dette har tradisjonelt blitt håndtert med tekniske kontroller for å håndtere angrep, for eksempel sårbarhetsutnyttelse. Det er imidlertid en grense for hvor mye brannmurer, endepunktbeskyttelse, applikasjonssikkerhet og kryptografi kan oppnå. Sluttbrukere er ofte det svakeste leddet og et sentralt mål for cyberangripere.

Hvor ofte utveksler du utveksler dokumenter med forretningspartnerne dine? En angriper kan lage ondsinnede dokumenter, utgi seg for å være en forretningspartner og sende dem til sluttbrukerne dine. Dette kompromitterer ikke bare datamaskinen deres, men kan bety identitetstyveri og til og med bedriftsomfattende infeksjon. Selv om du kan redusere denne risikoen gjennom dokumentautentisering, innholdsskanning og lignende metoder, er disse kontrollene ufullkomne og de adresserer ikke gjenværende risiko.

For å løse dette må sluttbrukerne være en del av sikkerhetsarkitekturen din. Hvis de kan gjenkjenne uvanlige dokumenter, uvanlige sendetider eller transaksjoner som mangler logisk grunn, danner de et tøft, intelligent forsvar som overgår statisk forsvar og kunstig intelligens.

Hvorfor velge Conscias sikkerhetstrening for dine ansatte?

  • Implementeringshastighet: Du kan distribuere bevissthetskampanjene dine umiddelbart.
  • Konkrete tilbakemeldinger: Basert på våre vurdering og tester kan du fokusere på spesifikke svakheter hos brukerne.
  • Effektivitet: Våre løsninger reduserer erfaringsvis eksponeringen din for social engineering med 10-15 ganger.

Kontakt oss for mer informasjon

Løsningsbeskrivelse

Retningslinjer fungerer kun hvis de følges

Det er ikke alltid lett å endre menneskelig atferd. Tradisjonelle metoder for å håndtere menneskelige aspekter ved sikkerhet, for eksempel å skrive retningslinjer, er ofte ikke like effektive som trening og testing «i den virkelige verden» – du får ikke sett om dine ansatte faktisk bruker retningslinjene.

Conscias løsninger for sikkerhetsbevissthet hjelper deg ved å tilby enkle og brukervennlige kurs med metoder for å verifisere om sluttbrukerne forstår og overholder dine sikkerhetstiltak.

Vår opplæring og testing inkluderer:

  • Innhold på mer enn 30 språk
  • On-demand, webbasert læring ved bruk av interaktive moduler, spill og videoer
  • Automatiserte vurderinger
  • Muligheten for å lage opplæringskampanjer med tidsfrister
  • Simulerte angrep (for eksempel phishing-kampanjer)

Før

ModenhetsanalyseIoT- og OT-sikkerhetNettverks-sikkerhetBevisstgjøringEndepunkts-beskyttelseSkysikkerhetIdentitets- og adgangskontroll

Under

SIEMConscia Cyberdefence

Etter

Hendelses-respons
Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter