Conscia satser på IT-sikkerhet

IT-sikkerhet blir stadig viktigere, med tanke på dagens trusselbilde. Selskaper av alle størrelser, privat som offentlig – kan ikke eksistere uten at solid IT-sikkerhet er på plass. Conscia har i lang tid hatt mange dyktige konsulenter og løsningsarkitekter innenfor IT-sikkerhet, og sist ombord er Magnar Barsnes, som starter som forretningsutvikler IT-sikkerhet.

 

Utfordringer innen IT-sikkerhet blir ofte håndtert med en separat løsning for hver enkelte utfordring. Løsningene har gjerne vært «best of breed» (som gjør det best innenfor sitt spesifikke bruksområde), men denne tilnærmingen gir mange siloer og løsninger som ikke snakker sammen. Separate løsninger gir en mengde administrasjonsverktøy, logger og rapporter som blir et mareritt å tolke.

I moderne nettverk har du muligheten til å gjøre hver enkel enhet, hvert enkelt endepunkt, om til en sensor.  Resultatet blir at alle enheter i et nettverk kan avdekke trusler og gi beskjed til de rette løsningene om hva som skjer og hva enheten trenger hjelp med. Prinsippet blir på samme måte som i en maurtue: alle maur fremstår samlet som ett stort individ når noe angriper maurtua, men ellers som små og unike individer, med sine spesifikke oppgaver. For at dette skal bli en realitet er du avhengig av et moderne nettverk, gjerne et homogent nettverk, slik at alle enheter snakker samme språk. I tillegg trenger du en sikkerhetsarkitektur som kan samarbeide med nettverket, slik at du får en komplett løsning som håndtere det moderne trusselbildet – både før, under og etter et eventuelt angrep.

For å sørge for at du får den beste bistanden, styrker nå Conscia sin satsning innenfor nettopp IT-sikkerhet. Vi har flere dyktige konsulenter og løsningsarkitekter, og sist ombord nå er Magnar Barsnes som starter i stillingen som forretningsutvikler innenfor IT-sikkerhet. Magnar har jobbet i bransjen siden 2006 og har i løpet av sin karriere innehatt mange roller –  fra kundebehandler, via fagsalg, løsningsrådgiver og fagansvarlig til mentor for traineer. Magnar vil i tiden fremover jobbe med en sikkerhetsstrategi for Conscia Norge, og vil i den sammenhengen også være i mye kundedialog for å forstå akkurat deres behov og unike trusselbilde. Vi ønsker Magnar velkommen ombord og ser fram til hans bidrag.

Om du ønsker å avtale tid med Magnar, ta kontakt på [email protected]

For mer informasjon om det moderne nettverket:
Cisco Blog Security: https://blogs.cisco.com/security/the-new-network-as-a-sensor
Cisco Security: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-a-security-platform.html

 

Kontakt oss

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter