Conscia Group leverte 20% vekst i inntekter og inntjening

I regnskapsåret 2020/21 fortsatte Conscia å utvide sin virksomhet innen tjenester, styrke seg som en bransjeleder innen sikre nettverks- og skyinfrastrukturløsninger, utvide sin geografiske tilstedeværelse og gjennomføre flere verdiskapende oppkjøp.

«Conscias inntektsvekst fortsatte å overgå det samlede markedet, med en sunn blanding av organisk vekst og vekst via oppkjøp. Vår tjenestevirksomhet gjør det spesielt godt», sier administrerende direktør Erik Bertman, Conscia Group.

Fremgangen bidrar til Conscias ambisjon om å bli den foretrukne Europeiske partneren innen cybersikkerhet og nettverks- og skyinfrastruktur for kunder og leverandører.

«Conscia er i en sterk trend, med økende faste inntekter og et betydelig løft i driftsresultatet, med 18% årlig vekst de siste tre årene. Vi investerer tungt i ytterligere styrking av vår bransjeledende tekniske kompetanse, vårt differensierte tjenestetilbud og internasjonale tilstedeværelse», sier Erik Bertman.

Høydepunkter

  1. Omsetningen økte med 20 % til DKK 2 750 millioner (2019/20: DKK 2 293 millioner)
  2. Normalisert EBITDA økte med 20 % til DKK 309 millioner (2019/20: DKK 257 millioner)
  3. Viktige drivere for inntektsveksten var driftstjenester, samt utvidelse av kjernevirksomheten gjennom mersalg og oppkjøp.
  4. Strategiske oppkjøp for å styrke kompetansen på våre fokuspartneres løsninger.
  5. For regnskapsåret 2021/22 forventer ledelsen en tosifret vekst i inntekter og driftsresultat.

Gå til conscia.com  for mer informasjon om årsresultatet og selve rapporten.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter