Conscia styrker sin posisjon i Europa ved oppkjøp av xevIT i Tyskland

Conscia ekspanderer til Tyskland

Conscia, en ledende leverandør av sikkerhets- og IT-infrastrukturløsninger, kjøper det tyske IT-infrastrukturfirmaet, xevIT, med 110 ansatte og en omsetning på cirka 300 millioner danske kroner (EUR 40 millioner). Oppkjøpet, som er Conscias åttende siden 2014, vil styrke selskapets posisjon i det europeiske markedet. xevIT er en Cisco Gold Partner som, har utviklet flere unike løsninger for helsevesenet, inkludert en kommunikasjonsplattform som kobler sammen mer enn to millioner brukere på tvers av sykehus, klinikker oglegekontorer.

xevIT vil nå bli en del av Conscia Group. Oppkjøpet er et viktig skritt inn i DACH-regionen og bringer Conscia nærmere posisjonen som en av Europas ledende sikkerhets- og IT-infrastrukturpartnere med fokus på Cisco-teknologi.

«Vi har firedoblet omsetningen vår de siste fem årene fra 500 millioner kroner til over 2 milliarder kroner. Vi er allerede markedsledende i Skandinavia, Nederland og Slovenia, og med xevIT vil vi styrke vår posisjon ytterligere i det europeiske markedet, noe som er en sentral strategisk prioritering for Conscia. I løpet av de siste 2-3 årene har vi gjort betydelige investeringer for å utvide vår portefølje av sikkerhetsløsninger, for eksempel har vi nå et 24/7 Security Operations Center (SOC), og med xevIT som en del av Conscia-gruppen, vil vi være i stand til å betjene de tyske kundene bedre med denne typen løsninger», sier Claus Thorsgaard.

«xevIT og Conscia har mange fellestrekk, både kulturelt og operativt. I tillegg utfyller vi hverandre og vår teknisk kompetanse på en veldig god måte. Vi har spesialisert oss på innovasjon innen IT og digitalisering for helsevesenet, og vi ser frem til å bli en del av Conscias ‘Network of Knowledge’og derved levere våre eksisterende kjerneløsninger til nye kunder innenfor Conscias øvrige markeder, sier grunnleggerne av xevIT[1].

Om xevIT
xevIT er en Cisco-gullpartner med fokus på løsninger innen IT infrastruktur og sikkerhet for det offentlige, bank og finans, helsesektoren, samt små og mellomstore bedrifter. Selskapet leverer ende-til-ende tjenester som dekker hele livssyklusen innen IT infrastruktur og sikkerhet for skalerbare digitaliseringsløsninger. Selskapets egenutviklede skytjenester støtter kunder gjennom hele deres digitale transformasjonsprosess. XevIT Managed Services sikrer kundene og deres brukere oppleverer høy tjenestekvalitet på en sikker måte. xevIT ble grunnlagt i 2001 og har i dag 110 ansatte og en omsetning på 300 millioner danske kroner (EUR 40 millioner).

[1] Jochen Faas, Stephan  Kirchmann, Frank Nagel, Klaus Lorenz


For mer informasjon kontakt

Claus Thorsgaard, CEO, Conscia Group
Tel.:   + 45 25 35 23 12
Mail: [email protected]

Om Conscia

Conscia er en ledende leverandør av cybersikkerhets- og nettverksløsninger for virksomhetskritisk IT-infrastruktur i store europeiske organisasjoner. Conscias eksperter designer, implementerer og drifter innovative, tilpassede IT-løsninger på tvers av cybersikkerhet, nettverk og hybrid sky, og støtter våre kunder gjennom hele deres teknologiske livssyklus.

Conscia ble grunnlagt i 2003 og eies av private equity-investoren Nordic Capital. Med over 1 100 ansatte betjener Conscia store organisasjoner innen finans, helsevesen, produksjon, forsyning, detaljhandel og offentlig sektor fra kontorer i Danmark, Tyskland, Norge, Slovenia, Sverige, Nederland og Storbritannia. I 2022/23 økte omsetningen med 32 % til 582 millioner euro, se mer på www.conscia.com

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter