Gøran Tømte

Zero Trust Soldier

Proaktiv og preventiv sikkerhet har vært viktig for Gøran i mange år, og er noe man ser har store forbedringspunkter alle steder. Det handler om mennesker, bevissthet, kompetanse og ydmykhet.

Gøran har jobbet i bransjen siden 1996 og trives best med ukjente utfordringer. Er utdannet høgskoleingeniør innen telematikk, og kontinuerlig selvlært innen sikkerhet basert på gode kollegaer, bransjen og generell nysgjerrighet og interesse. Er engasjert mange steder som foredragsholder, spesielt innen Zero Trust, men også mange andre sikkerhetsrelaterte områder, på Sikkerhetsfestivalen, for justissektorens interne cybersikkerhets konferanse, interne foredrag for kunder innen privat og offentlig sektor, helse, finans, kommunalt og fylkeskommunalt, kraftsektoren, og mye mer. Har dybdekompetanse på Palo Alto Networks brannmurer som går på hvordan få best sikkerhet sammen med et godt design. Vært ambassadør for NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet siden versjon 1.0, og bidratt med mange innspill før 2.0 kom ut.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter