Meraki: Ledarna legger nettet i skyen

Ledarna, Sveriges organisasjon for ledere, har 92 000 medlemmer på seks regionale kontorer. Dette krever et stabilt nettverk hvor IT-avdelingen har god oversikt og kontroll. Overgang til et skybasert nettverk med Cisco Meraki i samarbeid med Conscia Netsafe ga radikale gevinster i effektivitet, kontroll og innsikt i nettverket.

“Samarbeidet med Conscia Netsafe virker veldig bra sammenlignet med tidligere konsulenter vi har jobbet med og bransjen generelt. Conscia Netsafe er ekstremt kompetente. Siden Meraki er skybasert kan Conscia Netsafe også logge inn direkte og fikse eventuelle feil vi trenger hjelp med. Det sparer tid og ressurser», sier Alex Tsarapatsanis.

Tidligere utfordringer med oversikt og feilsøking

Ledarna har tidligere hatt en nettverksløsning som verken ga oversikt eller kontroll over nettverket. Så når nettverket gikk ned, kunne IT-avdelingen ikke identifisere og løse problemet effektivt nok.

“Nettverket var ofte nede på grunn av ulike problemer, og hvis vi skulle feilsøke og fikse det selv, ville det ta dager eller uker. Vi var helt avhengige eksterne konsulenter for å løse problemet, en prosess som var lang samtidig som den var dyr», sier Alex Tsarapatsanis.

For å overvinne gjentatte problemer og få kontroll over nettverket, vendte Ledarna seg til Conscia Netsafe. Etter en analyse av organisasjonens nettverksstruktur og behov, presenterte Conscia Netsafe nettverksløsningen Cisco Meraki, som senere ble distribuert.

Skybasert Meraki-nettverk gir kontroll

Cisco Meraki er et skybasert nettverk som administreres helt gjennom en skytjeneste i en vanlig nettleser. Dette betyr at for eksempel svitsjer, rutere, sikkerhetsprogrammer og styring av mobilenheter enkelt kan installeres, konfigureres og administreres.

“Meraki er enkelt å bruke og har merkbart redusert tiden vi satte i drift og feilsøking av nettverket. Vi har nå et nettverksmiljø som vi har designet selv og hvor vi har full kontroll og innsikt. Vi kan også handle direkte på en enkelt måte når det oppstår forstyrrelser.»

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter