Syddansk Universitet

Det er mye som skjer på Syddansk Universitet (SDU). Ikke bare i forbindelse med utdanningen av de ca. 31 000 studentene som er registrert for SDU-kurs, men også med bygging av nye fakulteter, en ny sovesal og med å utvikle dagens fasiliteter – noe som betyr at SDUs IT-service har mye å gjøre.

SDU IT-Service er ansvarlig for infrastruktur til studenter, administrasjon, lærere, professorer, forskere og universitetsgjester. Det er et stort behov for et velfungerende nettverk for både kablet, trådløs og ekstern tilgang, og i tillegg er en stor del av bygningsadministrasjonen avhengig av nettverket for f.eks. tilgangskontroll, oppvarming og belysning.

En Cisco-plattform med sterk sikkerhet

SDU IT-Service er svært fokusert på å redusere administrasjonen av den krevende infrastrukturen. Dette gjøres ved å basere alt på én Cisco-plattform og ved å utnytte de teknologiske mulighetene plattformen tilbyr når det gjelder å forbedre effektiviteten. Avdelingen ser for eksempel på hvordan man kan redusere tiden det tar å flytte inn i nye bygninger. Det er også svært viktig å redusere administrasjon av enheter på campus. Det må være en bedre oversikt over infrastrukturen og sikkerheten må økes. Løsningen er å implementere Cisco Identity Services Engine (ISE), som hjelper IT-ansatte til å skape et mer dynamisk, bedre og, framfor alt, et sikrere nettverk, enten det er kablet, trådløst eller via VPN.

Cisco ISE kontrollerer sikkerhetspolicyer, samler og automatiserer tilgangskontroll og gir rollebasert tilgang til nettverket og dets ressurser. Alle enheter som får tilgang til nettverket i de nye bygningene, blir sentralt validert mot Cisco ISE, og det betyr at det ikke kreves konfigurasjon når det gjelder å flytte videosystemer, skrivere eller når det gjelder å sette opp nye trådløse tilgangspunkter.

Nettverket gjør det selv!

Nettverksansvarlig Lars Jakobsen sier: «Hver dag ser jeg fordelene ved Cisco ISE. Vi dekker et stort fysisk område, hvor mange oppgaver nå er blitt automatisert. For eksempel opplevde vi hvor raskt og enkelt det var å lage enhetsprofiler da vi måtte koble solcelleenheter til nettverket. Vi kunne da fortelle solcelleteknikerne, som skulle koble enhetene til nettverket, at hele nettverket nå var konfigurert og klart, uansett hvor enhetene var koblet til. Det er mye mindre ventetid, og vi trenger ikke lenger å gå til alle enheter på campusnettverket.

Det har også vært relativt enkelt å flytte inn i nye bygninger. I vår verden har IT-fagfolk svært begrenset tid til å levere tjenester, og dette tilfellet flytte inn, og da vi flyttet inn i teknisk fakultet, hadde vi bare én dag per ledningsskap. Det var 400 kabler som måtte kobles og to store brytere som måtte installeres. Dette betydde at det var en stor fordel at nettverket var i stand til å gjøre mye av dette selv. Vi trenger ikke å løpe rundt på et stort område, noe som sparte tid siden vi har laget samme dynamiske portkonfigurasjon for alle 6000 porter fra starten. Det er også en viktig funksjon, at tilgangspunkter og videoenheter går på det riktige nettverket fra starten av, slik at vi heller ikke må konfigurere hver enhet selv.

Lars Jakobsen forklarer videre at «det har vært en læringskurve angående Cisco ISE, men når du har forstått og studert systemet, får du mye nyttig informasjon, en unik sentralisert oversikt og detaljer om brukere og hvordan nettverket brukes inkl. flaskehalser og ytelsesproblemer.”

Proaktiv utvikling av infrastrukturen med Conscia

Lars Jakobsen forklarer at tiden som ble spart med Cisco ISE-løsningen, kan brukes til å se fremover og utvikle infrastrukturen. «Selvfølgelig, når du ikke er tvunget til å slukke branner hele tiden, er det plutselig plass til å opprettholde infrastrukturen og se på nye måter å forbedre den på. Neste skritt er å identifisere nye prosjekter som kan ta Syddansk Universitet fremover teknologisk, på en måte som støtter universitetets visjon.”

Syddansk Universitet har mye kompetanse internt, noe som betyr at IT-Service tar seg av punkt-til-punkt-utrulling og vedlikehold av infrastrukturen. På grunn av dette har det vært ekstremt viktig å basere beslutninger på dyp kunnskap og dialog om teknologier og muligheter. Dette er hvor Conscia har spilt en viktig rolle, og på samme måte er Conscia en nær partner om fremtidig utvikling av infrastrukturen.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter