DIGITAL FORENSICS & INCIDENT RESPONSE

Conscia DFIR:
en annerledes DFIR-tjeneste

Trenger du en sparringspartner i ditt sikkerhetsarbeid? Conscias DFIR*-tjeneste inkluderer også proaktiv hjelp, i tillegg til digital etterforskning, hendelsesrespons og -håndtering i en allsidig pakke.

Med denne tjenesten kan du enkelt styrke sikkerhetsstillingen til organisasjonen din og reagere raskt på eventuelle sikkerhetshendelser – uansett hvor komplekse de er. Du får en sparringspartner i sikkerhetsarbeidet, noe som vil øke selskapets sikkerhetsnivå og redusere sannsynligheten for at en hendelse inntreffer.

Levert av eksperter

Conscias DFIR-tjeneste leveres av vårt team av førsteklasses DFIR-spesialister som har lang erfaring med å håndtere hendelser og tilby proaktive sikkerhetstjenester. De vet hvordan de kan redusere sannsynligheten for sikkerhetsbrudd og holde organisasjonen din trygg. Ved en hendelse får du garantert bistand og tilgang på kompetent personell. Våre spesialister står parat til å bistå 24×7.

*DFIR (Digital Forensics and Incident Response) er et høyt spesialisert underfelt innen cybersikkerhet som fokuserer på å identifisere, utbedre og etterforske cybersikkerhetshendelser.

Conscia DFIR

  • Starter før uhellet er ute. Fokus på rask respons og effektivitet ved hendelser.
  • En moderne, løsningsorientert og tilpasningsvennlig prosess.
  • Vårt DFIR-team er allerede godt kjent med din organisasjons ønsker, behov, tekniske infrastruktur og evt. utfordringer.
  • Du sparer tid dersom uhellet først skulle være ute.
  • Effektive prosesser fører til at tap reduseres og mål oppnås hurtigere.
  • Oppleves som enkel, faglig «spisset» og dynamisk.
  • Overordnet mål: Hurtig gjenopprette normaldrift, ved å gjenoppbygge systemer fra grunnen av, men på en sikker måte.
  • Langsiktig mål: Oppnå økt sikkerhet gjennom forebyggende arbeid.

Smarte pakker

Tjenesten leveres i ulike pakker – basert på din organisasjons størrelse og kompleksitet. Pakken inkluderer et gitt antall IR-timer (Incident Response) per år, og ubenyttede timer kan du:

  • Bruke til forebyggende arbeid og rådgivning (PA-timer).
  • Gjøre tilgjengelig som DFIR timer påfølgende år – «rollover».

 

Bronze Silver Gold Platinum
Responstid 24/7 innen 4 timer. Responstid 24/7 innen 2 timer. Responstid 24/7 innen 2 timer. Responstid 24/7 innen 1 time.
Fast månedspris og et gitt antall timer. Fast månedspris og flere timer enn Bronze. Fast månedspris og flere timer enn Silver. Pris og antall IR og PA-timer avtales etter behov.
Ubenyttede IR-timer kan tas ut som PA-timer etter 12 mnd. Ubenyttede IR-timer kan tas ut som PA-timer etter 6 mnd. Ubenyttede IR-timer kan tas ut som PA-timer etter 3 mnd. Ubenyttede IR-timer kan tas ut som PA-timer etter 1 mnd.

 

*IR = Incident Response
**PA = Proaktivt Arbeid

Det er også mulig å inngå Beredskapsavtale, uten timer til proaktivt arbeid inkludert, samt kjøpe DFIR-tjenester per time ved behov, men da uten garantert responstid. Avtalekunder prioriteres ved samtidighetskonflikt.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter