Conscia TechUp Webinar 11. juni på video!

Nettverk som vi kjenner det står ovenfor et paradigmeskifte som presses frem av at større krav stilles til infrastrukturen. Vi ser at Internet of Things for alvor gjør sitt inntog i infrastrukturen vår. Noe som gjør at vi må forholde oss til segmentering og klientsikring på en annen måte enn tidligere. At infrastrukturen vokser i den grad den gjør stiller også enorme krav til visibilitet og innsikt i dataen som infrastrukturen generer. Slik at vi kan på et mer proaktivt vis gjøre feilsøking, håndtere sikkerhetshendelser og videreutvikle infrastrukturen.

I vårt webinar ønsket vi å gi en rask innføring i hvorfor Cisco DNA og SDA kan bidra til å løse disse utfordringene. Vi ville også presentere det aller nyeste av funksjonalitet på denne plattformen. I tillegg gikk vi i gjennom best-practices for Wi-Fi og spesielt med fokus på RF og klientoptimalisering.

Agenda 09:00 – 10: 00

  • Introduksjon v/ Trond Fleitcher
  • Hva er nytt i DNA Center? Og hva kan vi forvente oss fremover? v/ Kent Heide
  • Enterprise Mobility Wi-Fi – best practices rundt trådløst i SDA med fokus på radio, og klientkvalitet. v/ Tom Andersen
  • Oppsummering v/ Kent Heide

Gikk du glipp av webinaret kan du nå få tilgang på videoen her: