Opptak fra webinaret: Forenkle for å sikre med SecureX

I snitt har en norsk bedrift minst fire ulike sikkerhetsløsninger ­– ofte med litt forskjellig grensesnitt. Lykkes man ikke med en god integrasjon mellom disse, kan verdifull kommunikasjon gå tapt. Klarer man derimot å sette opp en sømløs kobling mellom verktøyene, vil man kunne redusere arbeidsmengden og ikke minst få en mer korrekt fremstilling av hva som skjer i en infrastruktur.

Se videoen, hvor Conscias sikkerhetsekspert Magnar Barsnes, samt SecureX-ekspert Christian Juel-Jensen, deler sine aller beste tips og råd til deg som ønsker å finne en bedre og mer effektiv løsning på bedriftens sikkerhetsutfordringer.

«Dei fleste organisasjonar har i dag eit vell av sikkerhetsløysingar”.
Magnar Barsnes, Forretningsutvikler sikkerhet, Conscia Norge

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter