Opptak av webinar: Er dine brukere LIKE trygge hjemme, som på kontoret?

Gikk du glipp av webinaret? Se opptaket her!

 

No som nesten alle sit og jobbar heimanfrå, er det ein del sikringsmekanismar som ikkje lengre strekk til.

I tillegg vert dei tilsette satt i ein mykje meir utsatt posisjon der ein ikkje har kollegaer eller IT ein kjapt kan spørje til råds. Kva kan ein gjere for å auke tryggleiken til eit godt nok nivå? Gje IT ein betre oversikt samstundes som kvardagen til den tilsatte vert tryggare?

Og de UTAN at det kostar skjorta og krev lang implementeringstid!! Ver med oss på dette webinaret der me går igjennom nokre løysningar som kjapt aukar tryggleiksnivået ditt. Stikkorda er e-post, verifisering og sikring av surfing.»

Magnar Barsnes, Sikkerhetsekspert, Conscia Norge

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter