Effektive strategier for sikring av kommunen

 

 

Digital sikkerhet i komplekse miljøer

Administrativt personale på kontorer rundt om i kommunen, arbeidere i felt med mobile enheter, OT-utstyr og alarmer innen hjemmetjenesten, samt elever som tester sine ferdigheter på skolens nettverk og servere. Med denne kompleksiteten – hvordan beskytter du kommunens virksomhet, brukere og data?

Vi tilbyr konkrete tips til hvordan du – med små midler – tar store steg mot en digitalt sikker kommune:

  • Beskyttelse mot phishing
  • Beskytt brukerne med MFA
  • Segmentering av nettverkene
  • E-postbeskyttelse
  • Overvåking og hendelseshåndtering
  • Bevisstgjøring av ansatte/brukere
  • CIS-Controls, et sikkerhetsrammeverk med 18 kontrollpunkter.

Speaker: Bjørn Videnberg, Solutions Architect, Conscia Sverige

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter