2 244 attacker per dag:
Har ni rätt backup?

En introduktion

Att förlora data kan äventyra hela företagets existens. Oavsett om du lagrar många år av känslig kunddata eller enkel dokumentation vill du aldrig få reda på att den plötsligt är borta.

Idag är backup av data ett av de säkraste sätten att säkerställa att du är proaktiv när det gäller din och företagets datasäkerhet. Om en katastrof inträffar, kan du vara lugn och veta att din information fortfarande finns kvar.

Enligt The University of Maryland attackerar hackare var 39:e sekund (eller 2 244 gånger om dagen i genomsnitt).

Backup - Säkerhetskopieringsprogram

 

Vikten av backup

Säkerhetskopieringsprogram erbjuder skydd för affärsdata genom att kopiera data från servrar, databaser, stationära datorer, bärbara datorer och andra enheter i händelse av användarfel, korrupta filer eller en fysisk katastrof som gör kritiska data oåtkomliga. Det kan också skydda känslig affärsdata i händelse av hårdvarufel, hackerpenetration och många andra hot mot digitalt lagrad information genom att köra en riskanalys.

Det finns ett brett utbud av backup-system som stöder dataskyddskällor, från företagsservrar till persondatorer. Du kan lagra din data på externa hårddiskar även om fler och fler väljer lagring i molnet (Cloud backup).

Viktiga fördelar med backup:

  • Ha tillgång till fullständiga kopior av ditt företags databas
  • Skydda värdefull data i händelse av ett nätverksintrång eller fysisk katastrof
  • Snabb säkerhetskopiering samt återställning av data
  • Ökad säkerhet i företaget

Inget varar för evigt. Detta gäller särskilt när det kommer till hårdvara som datorer och externa hårddiskar. Det kommer en dag när någons bärbara dator slits ut och riskerar att förlora all data som finns på den. Du kan försöka reparera den, men det finns ingen garanti för att en tekniker kan hämta förlorad data från enheten. Därför är det så viktigt att säkerhetskopiera data regelbundet.

 

Virus och hackare

Medan hackare och utbrott av ransomware blir allt vanligare, fortsätter gammaldags beprövade tekniker som skadlig programvara, spionprogram och virus att vara bland de främsta orsakerna till dataförlust och systemintrång.

Det är inte en fråga om ditt företag kommer att attackeras, det är en fråga om när och hur.

 

Fysiska katastrofer

Många tror att deras data bara är i fara digitalt, men det är inte det enda sättet du kan förlora värdefulla filer och dokument.

Fysiska katastrofer som översvämningar, bränder, jordbävningar eller tornados har kraften att helt radera all din data och göra återställningsprocessen praktiskt taget omöjlig.

Mindre drastiska exempel på att du förlorar din data fysiskt kan vara att någon stjäl din externa hårddisk eller att du glömmer din bärbara dator någonstans utan att tidigare ha säkerhetskopierat den.

 

Typer av backup

Det finns många olika typer av backup- och säkerhetskopieringsstrategier som var och en är designad för att hantera olika problem, sårbarheter och lagringsbehov.

Kontinuerlig säkerhetskopiering är avgörande för att hålla ditt företag säkert, men det kan vara svårt att veta vilken typ av säkerhetskopiering du behöver utföra.

Du måste först bedöma hur mycket data du har, kapaciteten i ditt nätverk och vad du vill att säkerhetskopieringen ska uppnå. Först då kommer du att kunna hitta rätt typ av backup för dig.

Inom IT-världen finns en mängd olika alternativ när du väljer hur du ska säkerhetskopiera ditt system. Ett bra första steg för att skydda värdefull data är att förstå typerna av backuplagring och välja en som passar dig eller ditt företags behov.

Det är vanligt att följa regeln ”3 i 1 backup”. Det innebär att du lagrar din data på tre separata platser, på två typer av lagring och med en kopia som förvaras utanför platsen. På så sätt kommer du att ha flera kopior om en är skadad och har minst en kopia skyddad från naturkatastrofer.

 

Fullständig backup

En fullständig backup anses vara den vanligaste typen av backup.

Som namnet antyder är det en fullständig säkerhetskopia när alla valda filer och mappar säkerhetskopieras. Det är den mest omfattande backup-processen, som tar längre tid att slutföra och kräver mer utrymme än andra typer av backup.

I en fullständig säkerhetskopia klonas all data och kopieras till en annan plats, och om återställning behövs går det snabbare att hämta det jämfört med flera andra säkerhetskopieringsprocesser.

 

Inkrementell backup

En inkrementell säkerhetskopiering är en säkerhetskopia av alla ändringar av data sedan den senaste säkerhetskopieringen gjordes. Denna sista säkerhetskopia kan vara en fullständig säkerhetskopia eller den tidigare inkrementella säkerhetskopian.

Med denna typ kommer den första säkerhetskopian att vara en fullständig med upprepade mindre säkerhetskopior (inkrementell) som fyller på data som har förändrats över tiden.

 

Fördelar Nackdelar
Inkrementella säkerhetskopieringar är mycket snabbare eftersom endast ändrad data säkerhetskopieras. Detta innebär också att filer inte dupliceras och att mycket mindre lagringsutrymme behöver användas.

 

Även om de har den snabbaste backup-tiden, kompenserar de för det genom att återställa dina data mycket långsammare. Detta beror på att inkrementella data måste vävas in i de tidigare säkerhetskopiorna, vilket är en involverad process.

Differentiell backup

En differentiell säkerhetskopiering faller mellan fullständiga säkerhetskopior och inkrementella säkerhetskopior. Detta beror på att en inkrementell säkerhetskopia registrerar ändringarna av data sedan den senaste säkerhetskopieringen av något slag och en differentiell säkerhetskopia registrerar alla ändringar som gjorts av data sedan dess senaste fullständiga säkerhetskopiering.

Med differentiella säkerhetskopieringar slutförs en fullständig säkerhetskopiering först, och följande säkerhetskopior registrerar ändringarna som gjorts sedan den fullständiga säkerhetskopieringen. Detta innebär att din backuptid kommer att vara mycket snabbare än att köra en fullständig backup varje gång, och mindre lagringsutrymme används.

 

Fördelar Nackdelar
Differentiella säkerhetskopieringar är mycket snabbare än fullständiga säkerhetskopieringar. De använder också utrymmet mer effektivt och tar mindre tid att återställa än inkrementella säkerhetskopior. Jämfört med inkrementella säkerhetskopieringar är differentiella säkerhetskopieringar långsammare och inte lika utrymmeseffektiva.

 

Spegelbackup

Som namnet antyder är en spegelbackup när en exakt kopia skapas från källdata. När en fil i källan raderas, raderas även samma fil så småningom från spegelbackupen.

Eftersom de fungerar på detta sätt bör körande spegelsäkerhetskopior användas med försiktighet. En fil eller mapp som raderas av misstag (eller till och med av ett virus) kan flyga under radarn, och om ingen märker det innan en annan säkerhetskopiering kommer den att gå förlorad i båda säkerhetskopiorna.

Många backuptjänster erbjuder ett 30 dagars raderingsalternativ. Det betyder att när en fil raderas på din källa, sparas den på lagringsservern i minst 30 dagar efter raderingen. Detta tar bort en del av den rädsla som människor kan ha när de hanterar spegelsäkerhetskopior.

 

Fördelar Nackdelar
Spegelbackuper sparar lagringsutrymme eftersom säkerhetskopiorna inte innehåller gamla och föråldrade filer. Om filer råkar raderas av misstag, kommer de också att raderas på spegelbackupen om raderingen inte upptäcks före nästa schemalagda säkerhetskopiering.

 

Fullständig datorsäkerhetskopiering

En fullständig datorsäkerhetskopiering riktar sig till datorn som helhet. Istället för att bara kopiera data på datorn, registrerar en fullständig PC-säkerhetskopia också en bild av datorns struktur. Denna ”bild” är som en ögonblicksbild av hela enheten och kan lagras i en komprimerad eller okomprimerad version.

Andra säkerhetskopieringstyper säkerhetskopierar bara en användares foton, videor, dokument etc medan program och operativsystem fortfarande måste installeras om från källnedladdningen. Men med en fullständig datorsäkerhetskopiering kan du återställa en hårddisk till det exakta tillståndet den var i när säkerhetskopieringen gjordes första gången.

Fullständiga säkerhetskopior har också möjligheten att säkerhetskopiera de ”osynliga” och skyddade filerna på en dator. Vad detta innebär är att du kan spara filer eller konfigurationer som du annars kan missa och som är viktiga för vanliga datorfunktioner.

 

Fördelar Nackdelar
En fullständig datorsäkerhetskopiering är den bästa lösningen för ett hårddiskfel.

 

Om en dator kraschar, kan en fullständig PC-säkerhetskopia snabbt återställas med all originaldata intakt.

 

Med en fullständig PC-säkerhetskopia kanske du inte kan återställa en ny dator med ett annat moderkort, bildskärmsadapter, CPU, etc. Dessutom eventuella problem som datorn hade vid tidpunkten för säkerhetskopieringen (som virus eller felkonfigurerade drivrutiner) kan finnas även efter en fullständig återställning.

 

Lokal säkerhetskopiering

En lokal säkerhetskopiering är vilken säkerhetskopia som helst där lagringsmedlen hålls nära (vanligtvis i samma byggnad eller kontor) vilket är anledningen till att de kallas ”lokala”.

Dessa säkerhetskopior lagras ofta på en dedikerad intern eller extern hårddisk som är direkt ansluten till källdatorn som säkerhetskopieras.

 

Fördelar Nackdelar
Lokala säkerhetskopior erbjuder ett utmärkt skydd mot virusattacker, hårddiskfel och oavsiktlig eller avsiktlig radering av data. Denna typ av säkerhetskopiering är mycket lätt att återställa. Lokala säkerhetskopior riskerar fysiska katastrofer eftersom de lagras nära källan. Om källan skadas av en brand, översvämning eller jordbävning, påverkas även backupen.

 

Offsite backup

Offsite backups liknar och medför samma risker som lokala säkerhetskopior. Dessa säkerhetskopior separerar dock data mellan platser. Detta för att förhindra att data påverkas genom att lagra dem på flera ställen. Den första säkerhetskopieringen kommer att göras lokalt, men när lagringsmediet (exempelvis en extern hårddisk) förs till en annan plats (en chefs hem, en separat kontorsbyggnad, ett datacenter), blir denna data en ”offsite”-säkerhetskopia.

 

Fördelar Nackdelar
Offsite backup erbjuder en extra skyddsnivå.

 

Offsite backup kräver mer uppmärksamhet eftersom någon måste flytta lagringsmediet regelbundet. Du kan också sluta med att betala mer för att hysa det här mediet i olika datacenter och på grund av ökad hantering löper du en högre risk att skadas.

 

Backup i molnet (Cloud Backup)

En onlinesäkerhetskopiering (även känd som en molnsäkerhetskopiering) är en säkerhetskopiering som görs på återkommande basis till ett lagringsmedium som ständigt är anslutet till enheten som säkerhetskopieras.

Lagringsmediet är vanligtvis placerat utanför platsen och har en konstant anslutning till backupkällan via internet. Denna säkerhetskopieringsmetod kräver inte mänskligt ingripande för att koppla in en enhet eller en kabel för att säkerhetskopieringen ska köras.

Sedan kan informationen komprimeras och krypteras innan den skickas över internet till lämplig lagringsdatacenter.

 

Fördelar Nackdelar
Cloud backup ger det bästa skyddet mot naturkatastrofer och stöld. Eftersom data är online behövs minimal mänsklig interaktion och eftersom data replikeras flera gånger är det mindre risk för dataförlust.

 

Vanligtvis är online backup-prenumerationstjänster dyrare än andra alternativ. Dessutom kan de första säkerhetskopieringarna vara långsamma och sträcka sig över dagar eller veckor beroende på hur mycket data du säkerhetskopierar och hur snabb din internethastighet är.

 

Offentlig molnlagring

När du väljer att lagra data på offentlig molnlagring, skickar du din data till en molntjänstleverantör. Denna leverantör låter dig välja en lagringsplan som fungerar för dig och debiterar dig en månatlig prenumerationsavgift baserat på hur mycket du använder.

 

Privat molnlagring

Privat molnlagring säkerhetskopierar din data till olika servrar inom ett företags brandvägg. Detta är vanligtvis mellan ett datacenter på plats och en separat plats för katastrofåterställning (DR, Disaster Recovery). På grund av detta kallas privat molnlagring ibland för intern molnlagring.

 

Hybrid moln backup

Hybrid molnsäkerhetskopiering involverar både ditt molnsystem och ett lokalt lagringsmedium. Detta lagringsmedium förvaras vanligtvis i din kontorsbyggnad eller där du vanligtvis arbetar.

Det fungerar som din lokala säkerhetskopia som håller din data till hands om du behöver komma åt den snabbt. Samma säkerhetskopia synkroniseras till molnet. Om din fysiska data av någon anledning äventyras har du fortfarande tillgång till din data via molnsäkerhetskopieringen.

 

Fjärrsäkerhetskopiering (Remote Backup)

En fjärrsäkerhetskopiering är en form av en extern säkerhetskopiering. Skillnaden är att du har tillgång till och kan återställa säkerhetskopiorna medan du befinner dig var som helst. Det är därför det kallas fjärrsäkerhetskopiering. Du behöver inte fysiskt befinna dig i lagringsutrymmet för att få tillgång till säkerhetskopian.

 

Fördelar Nackdelar
Jämfört med lokala säkerhetskopieringar ger fjärrsäkerhetskopiering mycket bättre skydd mot naturkatastrofer. Dessutom behöver du inte åka till den externa säkerhetskopieringsplatsen för att få tillgång till dina data. Fjärrsäkerhetskopior tar längre tid att återställa och kan vara dyrare än lokala säkerhetskopior.

 

Dataåterställning (återställning av backup)

Dataåterställning (återställning av backup)

Att återställa data från en säkerhetskopia kräver återställning av data vanligtvis till sin ursprungliga plats, med undantag för att återställa den till en annan plats där den kan användas i stället för förlorad data. Denna säkerhetskopia lagras på ett medium som en extern hårddisk eller ett band för att separera och skydda den från eventuell dataförlust (data loss) på grund av mjukvaru- eller hårdvarufel.

Att återställa dina data är en strategi som gör att en person eller ett företag kan behålla kontrollen över sin säkerhetskopia efter en naturkatastrof eller efter olika dataförlusthändelser som stöld och avsiktlig skada.

 

“Backup är processen att lagra en kopia av dina data för förvaring, medan återställning av säkerhetskopiering är processen att återställa dessa data i händelse av dataförlust.”

 

Dataförlust sker hela tiden. Det kan vara ett resultat av hårdvarufel, datakorruption eller till och med mänsklig inblandning som virus- eller skadliga attacker och oavsiktlig radering av data.

Backup-återställning är också känd som katastrofåterställning eller DR (Disaster Recovery). Denna lösning hjälper företag att snabbt och effektivt återställa programvara, inställningar och data till ett tidigare tillstånd i händelse av dator-, server- eller annan infrastrukturfel.

Vanliga frågor om backup

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h