Använd din IT-infrastruktur smartare med IWO

IWO – Intersight Workload Optimizer

Hur bra koll har du på din IT-infrastruktur?

Vet du om du verkligen använder den optimalt, eller är risken att du går och köper ny hårdvara när det egentligen inte behövs?

Digital transformation är en term vi har vant oss vid att höra ofta nu. Det är ett centralt begrepp för organisationer i alla branscher. Men vad beror det på?

– Företag är beroende av affärsapplikationer för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Oavsett om det handlar om produkter, kunder, marknadsföring, försäljning eller logistik så är målet att leverera ett högt värde och vara konkurrenskraftig samtidigt som kostnaderna hålls nere, säger Johan Ekström, DevOps & Automation Specialist på Conscia.

Hans spaning är att de flesta organisationer i första hand siktar på att bli mer operativt effektiva i sina transformationsprojekt. Utöver det har många målsättningar som handlar om att skapa bättre och mer differentierade kundupplevelser och att utveckla datadrivna och innovativa produkter och tjänster.

– Det här är komplext och och omfattningen av dagens IT-landskap gör att det är en riktigt utmanande uppgift. Det finns ofta ett myller av distribuerade applikationer, virtuella maskiner, molntjänster, containrar och mikrotjänster som administreras av flera olika verktyg för övervakning och orkestrering, säger Johan Ekström.

 

Med Cisco Intersight Workload Optimizer, eller IWO, kan du optimera din IT-infrastruktur.

 

IT-driftens 10000-kronorsfråga

Att få ut mesta möjliga av applikationerna är givetvis en nyckel. Men hur kan IT åstadkomma detta med tusentals applikationer och mikrotjänster lokalt och i molnet och tiotusentals virtuella datorer, molninstanser och containers SAMTIDIGT som kostnaderna ska hållas nere?

– För IT-driften handlar det ju dessutom om att producera den applikationsprestanda de behöver, inte bara idag utan varje dag. 10000-kronorsfrågan är hur de kan säkerställa prestanda samtidigt som de garanterar ett högt resursutnyttjande och regelefterlevnad.

Att hantera IT-infrastruktur handlar i grunden om att konstant göra avvägningar. För varje applikation kan IT överprovisionera för att få högre prestanda och ge en positiv kundupplevelse. Problemet är att detta ofta resulterar i dåligt utnyttjande av resurserna vilket är slösaktigt och dyrt.

– Alternativet är att IT kan minska kostnaderna genom underutnyttjande. Men det resulterar istället i högt utnyttjande men dålig prestanda och en dålig användarupplevelse. Många organisationer väljer därför att överprovisionera för att förhindra att användare klagar. Men det är ett dyrt val.

Finns den optimala vägen?

Så finns det någon optimal väg, en perfekt balans mellan användning och prestanda? Vad behövs för dataunderlag för att kunna göra en så bra kompromiss som möjligt?

Det är en hel del parametrar som måste sammanvägas för att få en så komplett bild som möjligt: latens, användning, IOPS, minne, CPU, bandbredd på nätet, VM-minne, vCPU och så vidare.

– Lägger du till compliance-krav till allt det här och skalar upp det till tusentals workloads, servrar, virtuella maskiner och containers så är det helt omöjligt för en människa att hantera. IT kan kanske optimera en enskild silo men att manuellt hitta den optimala lösningen mellan alla resurser är omöjligt.

Så här komplexa miljöer är ju ingenting ovanligt och det som i regel händer är att IT börjar famla i blindo. Det blir någon form av gissningslek och ofta blir det fel, förhoppningsvis inom det område som orsakar minst antal samtal til supporten.

– Poängen är här att organisationer behöver mycket bättre insyn och insikt i infrastrukturen och vilka beroenden som ligger till grund för deras applikationer. Det behöver bli mindre gissningslek och mer systematik och skalbara sätt att genomföra förändringar för att säkerställa prestanda och maximera utnyttjandet.

IWO to the rescue!

Att manuellt göra det här är, som sagts, i regel omöjligt. Det behövs kraftfulla och smarta verktyg, som Cisco Intersight Workload Optimizer, eller IWO. Det är en programvara som analyserar applikationsefterfrågan, resursförbrukning, kostnader och efterlevnadskrav.

Med Intersight Workload Optimizer är det möjligt att proaktivt och kontinuerligt säkerställa applikationens prestanda och optimera hur infrastrukturens resurser används. Det här gör att kostnaderna kan minimeras, men med den insyn verktyget ger kan du även säkerställa att compliance-krav efterlevs.

– Det har varit mycket AI-snack de senaste åren, men IWO är verkligen en intelligent programvara för att hantera resurser, som just bygger på smarta algoritmer. AI-motorn ger dig en realtidsanalys och förslag på åtgärder, men automatisering gör också att åtgärderna kan genomföras utan handpåläggning.

Så hur funkar det? Applikationsprestanda är prio ett och IWO utformades för att ge applikationer de resurser de behöver, när de behöver dem, för att säkerställa prestanda och för att lägga resursutnyttjandet på en optimal nivå.

Genom att kontinuerligt granska information om infrastrukturen kan verktyget hitta en balans mellan hög prestanda, maximalt utnyttjande och full regelefterlevnad. Information matas i realtid in i en beslutsmotor som tar beslut om var, när och hur en workload ska köras.

– Det som är riktigt värdefullt är att IWO kan ge dig visualisering och insikt i hela infrastrukturen, oavsett om det är lokal drift, applikationer som driftas i flera molntjänster, virtuella maskiner, databaser, lagring, beräkningsplattformar eller containrar.

Avancerat verktyg – men enkelt att installera

Det här är alltså ett avancerat verktyg. Det behöver det vara för att hantera mycket komplexa IT-miljöer. Men avancerat kan också innebära att det är komplicerat att installera och drifta. I fallet med IWO är det dock inte så, tvärtom.

– Det är faktiskt relativt lätt att installera och är agentlöst. Data samlas in via API-anrop. När man installerar IWO skapas omedelbart en topologikarta över lokala miljöer, moln och det däremellan, alltså hybridmiljöerna. Här kan du ser dina infrastrukturresurser och det ömsesidiga beroendet mellan dem.

Men den här visualiseringen får du en god överblick över hela din miljö och kan sedan, men hjälp av verktyget, ta datadrivna beslut om var och hur du bäst placerar dina workloads.

Här är ett urval av de funktioner som finns i Intersight Workload Optimizer:

  • Fungerar med lokal drift, virtuella maskiner, privata och publika molntjänster och har stöd för ett antal olika hypervisors, containrar och molnplattformar
  • Integrera med Cisco UCS, HyperFlex, Tetration, AppDynamics och ACI
  • Integrera med AppDynamics andra lösningar för applikationsprestanda – inte enbart visualisering av infrastruktur
  • Integrera med ServiceNow, Ansible och andra plattformar för automation och orkestrering
  • Snabb och enkel installation – IWO ger snabbt insikter som du kan agera på – ofta inom en timme
Kontakta oss!
Svar inom 24h