Automatisera och få koll på infrastrukturen: Cisco Intersight

Automatisera få koll på infrastrukturen Joacim Wicander Cisco Intersight

Behöver du automatisera återkommande uppgifter? Få koll på den snabbväxande infrastrukturen? Cisco Intersight blir en avgörande del i Ciscos datacentererbjudande framöver, då inte bara för Ciscos serverplattform (UCS). Det har hänt mycket sedan min förra artikel. Vill du läsa mer om vad Cisco Intersight är kan du göra det i den: ”Intersight datacenter – serverkonfiguration utan perspiration”.

De viktigaste sakerna som tillkommit i Cisco Intersight är:

  • Onprem Cisco Intersight
  • Nya nivåer av Cisco Intersight-licenser
  • Cisco Intersight Mobile APP
  • One stop shop for Cisco HyperFlex
  • Cisco Intersight Workload Optimizer
  • Connected TAC för Cisco ACI
  • Network Insights för ditt DC nätverk

Onprem Cisco Intersight

Om du inte vill att alla dina servrar skall prata med Cisco Intersight direkt, finns det en Appliance som man kan köpa från Cisco. Denna Appliance funkar som en proxy mellan Cisco Intersight och dina servrar. Du ansluter dina servrar till Appliancen och det är den som pratar med Cisco Intersight. Denna Appliance kräver anslutning till Internet (Cisco Intersight) för att kunna hämta uppdateringar, skicka data till Cisco Intersight mm mm. Cisco skall jobba på en air-gapped version av Cisco Intersight men den är inte släppt ännu.

Nya Cisco Intersight-licenser

Tidigare fanns det två licensnivåer för Cisco Intersight, Base och Essentials, Base var den som ingick i köpet av hårdvara, Essentials fick man betala en liten prenumerationsavgift på. Sedan någon tid tillbaka finns det fyra (4) licensnivåer, Base och Essentials som tidigare samt Advantage och Premier.

Automatisera m Cisco Intersight-licenser Base Essentials Advantage Premier

I Advantage-licensen ingår mera avancerade funktioner för att analysera och automatisera, som kan utföras från Cisco Intersight.

i Premier-licensen finns möjligheter att automatisera ännu mera, på Cisco- såväl som icke-Cisco-infrastruktur.

För att jämföra licensnivåerna kan du gå till https://intersight.com/help/getting_started#licensing_requirements

Cisco Intersight Mobile APP

Cisco har lanserat en app för både IOS och Android för att kunna övervaka dina servrar, denna app heter Cisco Intersight Mobile APP. Med denna app kan du ha övervakning på dina servrar var du än befinner dig (med mobildata täckning).

Du kan se hur dina servrar mår:

Få koll med Cisco Intersight Mobile APP Conscia

Du kan se hur ditt Hyperflex-klusters lagringskapacitet ser ut:

Få koll på Cisco Hyperflex kluster med Intersight mobile app

Det finns mycket mer du kan se och göra med Cisco Intersight Mobile APP, det finns en bloggpost du kan läsa på Ciscos hemsida https://blogs.cisco.com/datacenter/introducing-the-cisco-intersight-mobile-app-for-data-center-visibility-on-the-go

One stop shop för Cisco Hyperflex

Man kan installera och övervaka Cisco Hyperflex från Cisco Intersight. Du kan även uppgradera allt som har med Cisco Hyperflex att göra ifrån Cisco Intersight:

  • Cisco UCS
  • Cisco HX plattform
  • VMware (om man kör Vmware ESXi på Cisco HyperFlex noderna)

Cisco Intersight Workload Optimizer

Cisco Intersight Workload Optimizer ger den synlighet, analys i realtid och automation som krävs för att optimera IT-infrastrukturen och leverera applikationsprestanda. Denna realtidsbeslutsmotor håller dina IT-system i form genom att kontinuerligt analysera arbetsbelastning, kostnader och efterlevnadsbegränsningar och anpassa dem till IT-resurser i realtid för att förhindra prestandaflaskhalsar. Programvaran avgör när, var och hur man ska flytta och ändra storlek på arbetsbelastningen, fördelar och omfördelar resurser vid behov och maximerar elasticiteten med offentliga molnresurser för att säkerställa att dina arbetsbelastningar alltid fungerar som förväntat.

Connected TAC för Cisco ACI

I och med Cisco ACI 4.2 så kan man ansluta Cisco ACI till Cisco Intersight. Denna integration gör att loggar och tech support filer inte behöver laddas upp för hand längre, utan detta kan man automatisera med Cisco Intersight vid skapande av TAC case.

Vid skapande av TAC case begär alltid TAC-operatören att man laddar upp de sk tech supportfilerna, dessa filer innehåller loggar, data som samlats in kraschloggar, eventuella debug filer mm mm. Dessa filer blir ganska stora i Cisco ACI, ca 1.5 – 2 GB per APIC, och runt 1.3-1.5GB per switch. Det sista TAC caset jag behövde ladda upp filer på blev det cirka 30GB att först ladda ner från Cisco ACI och sedan ladda upp dem till TAC caset. Detta med att ladda ner dem först till din dator för att sedan ladda upp dem slipper man när man associerar Cisco ACI mot Cisco Intersight.

Network Insights för ditt datacenternätverk

Network Insights är två appar som man kan installera i Cisco ACI, i Data Center Network Manager eller på en App Service Engine. installerar man apparna i Cisco ACI kan man bara få ut data från Cisco ACI, men installerar man dem på App Service Engine så kan man även få ut data från DCNM managerade VXLAN eller standard VLAN DC nätverk.

Network Insights installerad på ACI är begränsad i sin funktionalitet, man kan tex inte samla in flöden från Cisco ACI, för att kunna göra detta behöver apparna installeras på ett APP Service Engine kluster.

Network Insights – Resources

Detta är en app för att samla in data så att du kan ta snabbare beslut och snabbare felsöka eventuella problem du har i ditt DC nätverk:

Automatisera med Cisco Intersight Network Insights-Resources

Automatisera och få koll med Network Insights-Resources

Cisco Network Insights Resursförbrukning kontrollpanel

Automatisera m Cisco Intersight -Network Insights Resources

Network Insights – Advisor

Detta är en app som skannar av ditt DC nätverk och tillhandahåller proaktiva råd för att upprätthålla tillgängligheten i ditt DC nätverk. För att kunna göra detta behöver Network Insights – Advisor ha koll på alla buggar och PSIRTs (Product Security Incident Response Team) som publicerats, dessa buggar och PSIRTs hämtar Network Insights – Advisor från Cisco Intersight och med hjälp av dessa kan Network Insights – Advisor ge dig råd i hur du bör hantera ditt DC nätverk.

Cisco Network Insights Advisor PSIRT råd datacenter nätverk

Cisco Intersight Network Insights Advisor Bug Scanner

Automatisera och få koll med Cisco Intersight Network Insights Advisor

APP service Engine klustret är tre Cisco UCS C-servrar med specificerad hårdvara som man knyter till ACI eller Data Center Network Manager.

Som jag skrev i början är en sak säker och det är att Cisco Intersight kommer bli en stor del av Ciscos framtida datacentererbjudande. Alla är mer eller mindre ute efter att automatisera och få koll på den alltmer spridda infrastrukturen, med mindre folk. Redan idag har vi som systemintegratör en stor fördel med Cisco Intersight, vi kan hjälpa kunder med deras installerade Cisco serverplattform eller installera Cisco serverplattform utan att vara på plats hos kunden eller ha VPN in till kundens nät.

Vill du automatisera och få koll?

Hör av dig

Kontakta oss!
Svar inom 24h