Cisco Connect 2017 om framtidens nätverk

Övre raden fr v: Anders Wenneberg, Erik Axzell, Joacim Wicander, Richard von Essen, Kalle Olsén, Lars Liljedahl. Undre raden fr v: Robert Gustafsson, Niclas Ericson, Daniel Dib.

Cisco Connect 2017 – årets höjdpunkt för oss – ägde rum i de välljudande och nya lokalerna på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med över 500 deltagare. Från Conscia Netsafes sida deltog vi som vanligt som guldsponsorer med ett extremt kunnigt team, VD Bengt Lundgren på scen och vår kund Skistar med på scen och i montern (se film). Temat för dagen var säker digitalisering, något som vi verkligen tycker Skistar lyckats med. Vi sammanfattade nedan kort några punkter; intuitiva nätverk, automation, Tetration och AppDynamics om de moderna tekniker som togs upp på Connect och som är viktiga för denna säkra digitalisering framöver.

 

Software-Defined Networking 2.0 på Cisco Connect 2017

Cisco Connect 2017 tog vid efter sommarens lansering av The Network. Intuitive., framtidens Cisco-nätverk. Konceptuellt så kretsar det intuitiva nätverket kring intention, kontext och intuition. Intention avser att arbeta enligt en deklarativ modell där önskat resultat definieras med hjälp av abstraktion och automation – i motsats till manuell konfiguration av enheter. Kontext – vem, vad, var, när och hur – syftar till att tolka information i rätt sammanhang för att dra rätt slutsatser, och intuition syftar till att nätverket efter informationsbearbetning intuitivt kan vidta åtgärder för säkerhet och tillgänglighet.

Peter Jerhamre (i bild t v) tog med publiken på en genomgång av produkterna som bygger det intuitiva nätverket. Åtkomstkontroll och flexibel hantering genom Software Defined Access, abstraktion av det underliggande närverket med Campus Fabric, policybaserad automation med DNA Center, Network Assurance med hjälp av Network Data Platform och de nya switcharna Catalyst 9000-serien. Det finns en hel del ny information att ta till sig och vi på Conscia Netsafe hjälper våra kunder att utvärdera plattformen och analysera påverkan den långsiktiga IT-strategin.

 

Analytics för datacenter tar nästa steg

Ett självklart fokusområde för Cisco Connect 2017 är datacenter. Realtidsanalys av information från nätverket med Cisco Tetration Analytics ritade om kartan för datacentret redan vid Cisco Connect ifjol. Tetration är en egenutvecklad, nyckelfärdig innovation från Cisco som tagit flera kliv framåt sedan dess (se Greger Jerlehagen som talar om ämnet t v). Idag är det plattform för analys såväl som för policy där egna regelverk kan upprätthållas både i privata datacenter och i molnet. Leverans kan nu ske i två format på plats i datacentret eller som molntjänst. På Conscia Netsafe ser vi ett stort intresse från våra kunder för Tetration och hur vi med automation kan förändra säkerhetsarbetet i datacentret.

Ciscos förvärv av AppDynamics i vintras har skapat stor nyfikenhet och så även på Connect. AppDynamics är marknadsledande inom Application Performance Monitoring. Fokus för lösningen är att säkerställa korrekt prestanda i kundens (slutanvändarens) resa genom att i detalj övervaka ett komplext flöde av bakomliggande applikationer, anrop och tjänster. Det är även ett utmärkt verktyg för affärsverksamheten att analysera och konkretisera påverkan på kundbeteende exempelvis under en kampanj.

Hann du inte delta på plats i år? Vi har erfarenhet av flera framgångsrika projekt inom Software-Defined Networking (SDN) såsom Application Centric Infrastructure (ACI) i datacenter.

Kontakta oss så bokar vi ett möte och berättar mer om det senaste inom framtidens nätverk.

Kontakta oss!
Svar inom 24h