Cisco Umbrella med ny brandvägg säkrar SD-WAN bland molnen

Daniel Dib Cisco Live 2019 Umbrella brandvägg

Cisco fortsätter arbetet för att snabbt, enkelt och med en sammanhängande lösning skydda användarna i en multi-cloud värld – ”säkra ditt SD-WAN med ett klick”. Cisco Umbrella är en säkerhetsprodukt från Cisco som många använder för att blockera skadlig kod då DNS uppslag mot dessa skadliga destinationer blockeras. Den har dock inte varit en fullskalig proxy produkt, utan den funktionaliteten har funnits i Cloud Web Security (CWS).

På Cisco Live 2019 lanserar nu Cisco Umbrella som en säkerhetsprodukt som kan erbjuda DNS-säkerhet, proxy-funktionalitet men även brandväggsfunktionalitet. Det kommer att fullt integrera med SD-WAN så att du kan kontrollera vad dina kontor har åtkomst till.

Umbrella med ny brandvägg – och molnkoll, CASB

Dessutom kommer man att använda den funktionalitet som kom med uppköpet av CloudLock som är en så kallad Cloud Access Security Broker (CASB) produkt. Det finns tusentals molntjänster och kanske ska dina anställda inte kunna använda alla. Med hjälp av den funktionalitet som nu kommer i Umbrella kan du styra vilka molntjänster som är tillåtna.

Ciscos säkerhetsportfölj blir allt större och får mer funktionalitet. Det är viktigt att bygga en infrastruktur som klarar de krav du ställer och nu med hjälp av multidomän-funktionalitet, som jag skrev om i förra inlägget, tillsammans med Umbrella med brandvägg med mera, kan nu Cisco erbjuda en väldigt komplett säkerhetslösning.

Vill Du veta mer om Umbrella, Umbrella-kundcase, säkerhet, och SD-WAN (se white-paper)? Hör av dig!

…och testa Umbrella kostnadsfritt i 14 dagar här!

Daniel Dib är en av två Cisco Design-certifierade experter på Conscia Netsafe (CCDE) och även CCIE samt AWS Solutions Architect Associate. Han är den enda svenska representanten på Cisco CCIE Advisory Council som driver och utvecklar CCIE-programmet. Daniel är en känd skribent i branschen som håller utbildningar åt Cisco på deras Cisco Learning Community och har fem år i rad blivit utsedd till Cisco Designated VIP för sina insatser. Han är en Cisco Learning Network VIP samt Cisco Champion. Daniel driver en av de mest populära bloggarna i nätverksbranschen, Lostintransit. Daniel har även skrivit i Network Computing, i IDG/Techworld och i Ciscos egen blogg.

Kontakta oss!
Svar inom 24h