Debattinlägg: ”Digitalisering kräver en stark bas”

Conscia Netsafe vd Bengt Lundgren IDG Opinion debatt

Följande är ett debattinlägg publicerat på IDG.se/Computer Sweden 15 juni:

Allting digitaliseras snabbt och framöver är redan här. IT-system är sammanflätade, komplexa och ytterst viktiga för oss. Från en värld där IT var en del av världen till en värld där allt är IT.  I en sådan digitaliserad värld måste system trots ökad komplexitet samtidigt bli mer tillförlitliga. IT-budgetar måste hålla lika väl som alla andra budgetar; för allt är ju trots allt IT.

Men system fungerar inte så per automatik, så länge inte kunder och deras IT-partners får en bättre kontroll på vad de faktiskt har.  Vi pratar om det allra heligaste och viktigaste förutsättningen för en trygg digitalisering  – IT-infrastruktur!

Tiotusentals kombinationer som alltid måste fungera

Tidigare bestod IT-infrastruktur främst av hårdvara, ofta med livstids garanti och viss support. Idag behövs fortsatt hårdvaran, men support och licenser är varierande i utformning och tid. Nya affärsmodeller såsom prenumerationer och avancerade licensformer har gjort sitt intåg även inom IT-infrastruktur.  Fokus har också skiftat från hårdvara till att framförallt mjukvara blivit viktigare och måste uppgraderas allt oftare.

Det här medför såklart komplexitet. Om vi bara tar exemplet med fysisk infrastruktur kan ett typiskt större svenskt företag ha flera hundratalet chassibaserade enheter såsom servrar, switchar och routrar. Dessa enheter har i sin tur över tusentals mindre enheter – kort och andra tillbehör kopplade till sig. Alla dessa komponenter har sedan sin individuella mjukvara, kopplad till minst ett halvdussin olika serviceavtal och licenser.

Alla nämnda enheters avtal har en viss löptid,  alla nämnda enheters mjukvara måste uppdateras och alla nämnda enheter måste ibland bytas – ofta med olika intervaller.

Manuell administration i kalkylark är inte lösningen

Systemintegratörer, distributörer och IT-återförsäljare med tusentals kunder som ovan med hundratals typer av hård- och mjukvara försöker hålla ordning och tackla problemen genom allt oändligare Exceltabeller och allt mer manuellt arbete av administratörer; kund för kund, månad för månad. Det säger sig självt att detta blir en oändlig brandsläckning utan slut.

Parallellt med detta finns en kravuppfyllnadsdiskussion där ett saknat serviceavtal för t.ex. Cisco IT-infrastruktur plötsligt resulterar i avtalsbrott när mjukvara ska uppdateras när säkerhetshot och verksamhetens digitalisering kräver ny funktionalitet.

Lika ofta konfronteras också många kunder av den plötsliga nyheten att de behöver köpa ny hårdvara för miljontals kronor när ett serviceavtal inte längre går att förlänga och utrustning därmed behöver bytas ut.

Du måste veta vad du har – och vad du får

Det gäller inte bara att veta vad du har, utan också vad du får.  För att IT-system och –budgetar skall fungera måste du som kund kunna kräva att din strategiska IT-partner kan visa att de vet exakt vad du har, vilken hårdvara, vilken mjukvara och vilka avtal som du har och att de såklart kan upplysa er i tid innan möjligheterna till service tar slut (service compliance). Du måste kunna lita på din budget och på dina system – morgondagens digitaliserade värld kräver det!

Bengt Lundgren, VD, Conscia Netsafe

2017-06-15

Kontakta oss!
Svar inom 24h