Säkerhetsmiss kostar svenska verksamheter miljoner
– Emanuel Lipschütz i Aktuell Säkerhet

Cybersäkerhet finns på alla agendor hos ledningar för svenska myndigheter och företag, eller borde i alla fall finnas där. Alla förstår att det behövs insatser och att kraven ständigt höjs. Men det räcker inte med hårt jobb och stora investeringar. Man behöver dra nytta av de lärdomar som andra redan har gjort, noterar Conscias chef för Cybersäkerhet, Emanuel Lipschütz i Aktuell Säkerhet idag.

Emanuel Lipschütz CTO Chef Cybersäkerhet ConsciaAtt jobba med cybersäkerhet är nämligen inte som att gräva diken. Det räcker inte med att slänga in fler deltagare i säkerhetsprojekten för att få jobbet gjort snabbare. Och framför allt inte bättre. Säkerhetsprojekt som inte är genomtänkta blir inte bara kostsamma och resurskrävande. De innebär sämre cybersäkerhet.

Emanuel Lipschütz noterar i Aktuell Säkerhet en rad kostnadsfria och goda källor till ramverk och kunskap inom säkerhetsarbete som borde användas mer. Varför detta inte görs har att göra med en missuppfattning med vad cybersäkerhetsarbete kan ge – det bör bedrivas genomtänkt, enträget och strukturerat vilket ger en säkerhet trots att den inte syns – i motsats till den stora snabba brandväggsinvesteringen.

Missa inte Emanuel Lipschütz artikel i Aktuell Säkerhet här.

Kontakta oss!
Svar inom 24h