Fördelen med att vara Cisco DevNet Specialized Partner

Conscia förvärvade svenska Miradot, som var först i världen med att bli DevNet Specialized Partner. Det här är en ny specialisering från Cisco som fokuserar helt på mjukvara, automation och programmerbarhet inom IT-infrastruktur. Det ställs höga krav på kompetens, certifieringar, affärsprocesser och kvalitetssäkring för att kvalificera sig.

Så, vilka utmaningar stod Miradot för tidigare och vilka fördelar ger det att vara DevNet Specialized Partner? Det här är några av frågorna som besvaras i den här intervjun med Miradots VD Marcus Lind.

Vilka utmaningar stod ni inför innan ni blev DevNet Specialized Partner?

Även om vår kompetens var hög och vi hade slutfört flera projekt som involverade API: er och programvaruutveckling hade vi fortfarande en utmaning att få förtroende hos våra kunder och vi saknade ett strukturerat sätt att leverera och testa vår kod. Det här resulterade i mycket onödig anpassning .

Vi såg också att kunderna var ambivalenta när det gällde att välja en partner eftersom det inte fanns något enkelt sätt att skilja på dem eller jämföra.

Hur hjälper det att vara DevNet Specialized att lösa eller tillgodose dina nuvarande affärsbehov?

Vi har arbetat nära Cisco i flera år och ett mål har alltid varit att hjälpa kunden att få ut så mycket som möjligt av sin investering. För att uppfylla det här målet, i denna tid av programmerbarhet, vill vi få kunden av använda plattforms-API:er som en hävstång för att göra Cisco-tekniken till en integrerad del av deras processer.

Vår DevNet-specialisering gör det klart för våra kunder att vi inte bara har de kunskaper och processer som behövs, utan att vi också ser till att vi gör det genom att använda ett välkänt och växande program som DevNet.

Vi har arbetat nära Cisco i flera år och ett mål har alltid varit att hjälpa kunden att få ut så mycket som möjligt av sin investering.

Varför var det viktigt att vara bland de första Cisco-partnerna som blev DevNet Specialized?

Förutom att vara övertygad om att programmerbarhet är framtiden, och att vi verkligen brinner för DevNet och automatisering, så kunde vi genom att hoppa ombord tidigt visa våra ambitioner att vara ledande inom datacenterautomation, både för våra kunder och för branschen som helhet. Om du är liten måste du vara smidig och snabb.

Har ni några andra Cisco-specialiseringar och kan du i så fall nämna någon om dem?

Vi är också specialiserade på CX. Det här hänger ihop med vår ambition att leverera värde utöver bara Cisco-plattformar och deras möjligheter. Vi strävar efter att göra full livscykelhantering samtidigt som vi verkligen gräver in i våra kunders behov, med fokus på affärsresultat, och bygger den programvara som behövs för att uppfylla det. Dessutom är vi precis klara med Advanced Datacenter Specialization.

Hur har Cisco DevNet-certifierade personer i ditt team gynnat ditt företag som helhet?

Vi har positionerat en del av våra specialister som framstående ingenjörer inom olika områden och de besvarar nu frågor om våra olika erbjudanden för potentiella kunder.

När vi påpekar att vi är certifierade inom DevNet och programmerbarhet på samma sätt som du kan vara CCNP eller CCIE, höjer det ögonbryn och ger företaget trovärdighet.

Utöver det så har vi också fått inbjudningar till speciella evenemang och utbildningar vilket gör det möjligt för oss att få kunskap som inte är tillgänglig för alla.

När vi påpekar att vi är certifierade inom DevNet och programmerbarhet på samma sätt som du kan vara CCNP eller CCIE, höjer det ögonbryn och ger företaget trovärdighet.

Vilka är några av de direkta, kvantifierbara resultat som ni har uppnått som företag sedan ni blev DevNet Specialized?

Vi ser fler spontana leads från kunder med fall som är relevanta för våra erbjudanden. Vi ser fler möten som leder till demos och proof of concepts. Eftersom våra utvecklingsprocesser har förbättrats ser vi högre kvalitet i vår kod och därmed att färre buggar produceras. Med effektivare sätt att samarbeta tack vare tydligare processer har vår produktivitet ökat.

Hur har DevNet Specialized förändrat ert arbete med era kunder?

Vi har förbättrat vår metod för leverans av applikationer. Detta baserades huvudsakligen på insikter som vi fick under specialiseringsprocessen.

Har DevNet Specialized resulterat i några ekonomiska bemanningsvinster för företaget?

Vi har kunnat attrahera nya kunder och därmed öka möjligheterna som vi nu arbetar med att förvandla till affärer. Eftersom vår kunskap om DevNet-funktioner har ökat använder vi nu DevNet för fler demos och Proof of Concepts istället för att använda eller köpa vår egen hårdvara, vilket är en fördel ekonomiskt.

Har DevNet Specialized varit till hjälp de senaste månaderna när det gäller affärskontinuitet?

Att leverera mervärdestjänster inom automatisering och programmerbarhet innebär ett pågående arbete och våra lösningar kan alltid förbättras. Vi har nu ett stadigare arbetsflöde och därmed en mer förutsägbar inkomst jämfört med att bara sälja hårdvara som är mer intermittent.

Vad har varit er största affärsutmaning under den här tiden?

COVID-19 var helt klart den största utmaningen, det gäller väl antagligen oss alla? Många projekt pausas och försenas och det råder osäkerhet bland våra kunder. Det här har varit en utmaning för Miradot. Tack och lov upplever vi att saker och ting blir bättre för varje månad nu.

Vi har kunnat attrahera nya kunder och därmed öka möjligheterna som vi nu arbetar med att förvandla till affärer.

Vilka framtida möjligheter har detta öppnat för företaget som helhet – och vad är nästa steg?

Vi ser mycket goda möjligheter att ytterligare utforska vår differentiering som den ledande Cisco-partnern inom automation av datacenter i norra Europa.Eftersom vi är små och specialiserade är vi öppna för att samarbeta med andra specialiserade partners för att erbjuda bredare lösningar och jobba med större kunder.Vi får mycket stöd från Cisco-teamet, både det globala DevNet-teamet och det lokala teamet, vilket kontinuerligt ger oss möjligheter att exponeras och interagera med nya kunder.

Tack för intervjun!

Kontakta oss!
Svar inom 24h