Från ENIAC till Star Trek – följ med på Resan som automatiserar ditt datacenter

75 år har gått sedan ENIAC, världens första dator, togs i bruk och utvecklingen sedan dess har varit hisnande. Men vissa saker är sig likt. Fortfarande görs mycket manuellt och ineffektivt i världens datacenter. Följ med Conscia på Resan som tar ditt datacenter in i framtiden. Warp Speed, Mr Sulu!

Den 10 december 1945 togs ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, i bruk. Det var världens första elektroniska digitala dator som kunde användas för allmänna syften. Främst användes den för att göra väderprognoser och analysera projektilbanor.

ENIAC var väldigt krånglig att programmera om från en uppgift till en annan. Allt gjordes manuellt och i början programmerades maskinen genom att sladdar kopplades om. När den skulle göra väderprognoser för 24 timmar tog det nästan 24 timmar att ta fram prognosen.

Dags att lämna manuellt arbete och skugg-IT bakom dig

Dagens datacenter, med VLAN, fysiska brandväggar och virtualisering är science fiction i jämförelse. Men fortfarande görs mycket arbete manuellt och tar lång tid.

– Tittar vi tillbaks på ENIAC var den banbrytande, men också primitiv och krävde massor av manuellt jobb. Utvecklingstakten inom datacenter har varit makalös sedan dess och den accelererar. Så vi kan se tillbaks på datacenter och arbetssätt som är 10 år gamla och konstatera att de nästan har mer gemensamt med ENIAC än ett toppmodernt datacenter år 2020, säger Marcus Lind, Automation & Datacenter Director på Conscia.

Det är fortfarande mycket som görs manuellt i många datacenter. Driften är helt beroende av vissa nyckelpersoner och verksamheten bromsas, istället för att accelereras, av IT-avdelningen.

– Det här gör att otåliga utvecklare och andra användare rundar IT-avdelningen och skaffar osanktionerade tjänster. Det här kallas för skugg-IT och resultatet blir att IT-avdelningen tappar greppet om var data befinner sig och med det säkerheten, säger Marcus Lind.

Automatisera och spräng alla silos

En stor del av lösningen handlar om automatisering. Utvecklingen inom det här området har gått rasande fort de senaste åren och gör arbetet i datacentret betydligt mer effektivt.

– Det här gör att du kan lyfta blicken och börja orkestrera din IT-miljö. Dessutom sprängs inte silos bara mellan nät, server och lagring utan också mellan drift och utveckling. Ju längre du kommer på den här resan, desto mer affärsnytta får du av ditt datacenter.

Utöver programmerbara plattformar och teknik handlar en stor del om utbildning och att personalen ska känna sig trygga med de förändringar som ett moderniserat arbetssätt kan komma att innebära.

– Om det här görs på rätt sätt blir en annan effekt att IT-leveransen drar åt samma håll eftersom de skapas en bättre förståelse för helheten och de gemensamma målen.

Följ med på Resan – steg-för-steg från hålkort till Holodeck

På bara några år har det kommit verktyg och arbetssätt som dramatiskt kan effektivisera ditt datacenter. Men det är få som har lyxen att bygga upp ett datacenter från grunden, eller kan slänga ut allt det gamla och in med det nya i ett svep.

Att gå från ENIAC till nutida datacenter tog 75 år. Att gå från dagens datacenter till framtidens, ett automatiserat datacenter med självbetjäning som sömlöst kan skala ut i molnet, går betydligt fortare. Men det görs inte i en handvändning.

– Det är en steg-för-steg-process där föråldrad hårdvara, gamla verktyg och arbetssätt byts ut mot nya. Men många undrar såklart var de ska börja och vilka stegen är. Det är precis därför vi har tagit fram Resan. Den beskriver på ett övergripande sätt hur du automatiserar ditt datacenter och hur det får mer gemensamt med Holodeck i Star Trek än ENIAC.

Var är du på Resan? Har du koll på OpenStack, Kubernetes och Cisco ACI? Hur långt har du kommit i din automatisering och har ditt datacenter egentligen mer gemensamt med ENIAC än med Holodeck?

Kontakta oss!
Svar inom 24h