Hur bygger du ett bra trådlöst nätverk i ett lager?

Viktigare än någonsin – men inte helt lätt. Conscia om utmaningarna och några tips.

Vad krävs för att få ett fungerande trådlöst nätverk i ett lager och varför uppfattas det som så svårt? I en tid av automation och robotlager undrar allt fler detta. Conscia har lång erfarenhet av wifi-nätverk i komplexa lagerlokaler, allt från Stadium till Uddeholm med flera, och vi kommer här att försöka ta oss från stallage till radiodesign för att besvara frågorna.

När företagen går från att manuellt notera vilka varor som plockas ner från lagerhyllorna till att använda handscanners som läser av streckkoder i stället föds ett krav på ett fungerade trådlöst nätverk i hela lagerlokalen. Vissa företag automatiserar plockprocessen med självkörande truckar som kräver wifi-signal för att ens kunna köra, robotlager. Wifi har nått den punkten att det blivit affärskritiskt även ute på centrallagret.

Stallage kan ge radioskugga

Radiodesign för trådlöst nätverk i ett lager - stallage hos StadiumMånga företag bygger sina lager med stora stallagegångar som sträcker sig från ena sidan av lokalen till andra. Stallagen (stellage, ställage) är nästan alltid stora metallkonstruktioner som utgör ett hinder för den trådlösa täckningen. Lägg även på stora pallar av diverse saker som placeras i detta stallage och helt plötsligt har vi fått stora tjocka väggar som dämpar signalen mellan gångarna väldigt mycket.

Wifi-täckning i en rörlig miljö

Ett lager är också oftast en miljö där lastpallar kan flyttas från ena dagen till den andra och helt byta innehåll. Ena dagen kan stallagen vara fyllda med pallar lastade med strumpor och den andra dagen kan det vara bilbatterier som står lastade i de stallagen.

Traditionellt nätverk i ett lager

Vanliga fel vi springer på ute i verksamheten är att slutanvändare rapporterar in tydliga fördröjningar när varor scannas in. I värsta fall tvingas dom förflytta sig till en annan del av lokalen för att transaktionerna skall gå igenom vilket har stor påverkan på produktiviteten. En vanligt förekommande orsak till denna typ av problem kan härledas till den grundläggande radiodesignen.

Många företag väljer att bygga trådlösa nätverk i ett lager på samma traditionella sätt som för vanliga kontorslokaler med rundstrålande antenner uppe i taket. Dessa placeras i taket för att täcka så stor yta som möjligt för att få ner kostnaden i antalet accesspunkter som kommer behövas för att täcka in hela lagret.

Denna radiodesign medför följande frågeställningar

  • Ger detta en förutsägbar funktion?
  • Hur stor är påverkan vid avbrott i en enskild accesspunkt?
  • Hur snabbt kan vi ersätta skadade komponenter?

Begränsningar – höjd och stallage

Accesspunkt för trådlöst nätverk i ett lager - ConsciaDet finns två kraftigt begränsade faktorer i denna typ av radiodesign baserat på det faktum att rundstrålande antenner används. En rundstrålande antenn ger täckning i ett donut-liknade mönster, vilket innebär att det finns stora begränsningar på hur högt en sådan accesspunkt kan placeras. I regel är det väldigt högt i tak i lokaler där lagerverksamhet bedrivs vilket sätter tydliga begränsningar.

Den andra stora faktorn är att vi behöver skjuta radiosignalen igenom en eller flera stallage. Dämpningen i stallagen förändras kraftigt i och med vilken typ av varor som lagras vilket gör att vi ej uppnår förutsägbarhet. Det som en eventuell inmätning visade behöver inte nödvändigtvis stämma längre när lagervarorna bytts ut.

Sårbarheten hos ett traditionellt nätverk

Vid ett eventuellt avbrott av en enskild takmonterad accesspunkt kommer en stor geografisk yta slås ut. Det är svårt att göra en sådan radiodesign med överlappande täckning, d.v.s. att varje enskild yta där klienter rör sig täcks av minst två accesspunkter. Det bör också tas in i kalkylen hur svårt det vore att fysiskt ersätta en sådan högt belägen accesspunkt, vilka resurser som behöver tas in för en sådan operation och hur lång tid ett sådant utbyte skulle ta.

Radiodesign för trådlöst nätverk i ett lager

Ett modernare sätt att designa kritiska radionät för denna typ av miljöer är att skjuta radiosignalen längs med gångarna. Nackdelen är att denna typ av design kräver fler accesspunkter. Detta måste vägas emot hur mycket störningar i produktionen i stället indirekt kostar. Kundens krav måste få bestämma lösningen, det är inget självändamål att bygga en så billig lösning som möjligt.

I nästan alla fall går detta att byggas genom att skjuta en signal ifrån accesspunkter som inte behöver sitta monterade på takhöjd, vilket kraftigt underlättar möjligheterna till komponentutbyten vid behov.

Redundans och fri sikt

Accesspunkterna kommer nyttja den naturliga miljön som dämpning ifrån varandra vilket minskar det brus accesspunkterna ser till skillnad ifrån takmonterade accesspunkter där det är vanligt att det är fri sikt mellan dom, vilket gör att alla accesspunkterna pratar i mun på varandra.

Vi frigör oss helt ifrån att skjuta radiosignaler igenom okända artiklar vilket skapar förutsägbarhet i lösningen. Det är tämligen enkelt att medvetet och kontrollerat skapa radioredundans för dom designer som kräver detta.

Allt kan inte lösas genom accesspunkterna

Den sista aspekten som måste tas hänsyn till är hur klienterna rör sig i lokalen. Ett vanligt problem är att industriella klienter har väldigt tveksamma trådlösa implementationer, där klienten väldigt ogärna roamar.

Ett annat vanligt problem är att laddställ placeras ute i produktionsytan vilket skapar enorma hotspots (heta zoner med mycket hög belastning för nätverket givet klienttätheten) för dom klienter som laddas där. Kombinationen av dessa två faktorer kan skapa problem som är oerhörda problem – men inte olösliga.

Att ha den här typen av problem i beaktning när radiodesign skall göras kräver erfarenhet och kunskap men är nyckeln till lyckade implementationer. På Conscia har vi både certifierade och erfarna konsulter. Se gärna filmerna från vårt arbete med Stadium och Uddeholm – och hör av dig så hjälper vi gärna till även med era frågeställningar!

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h