IT-hoten finns på insidan – kan ni möta dem? Conscia SOC kan

Årligen tvingar cyberkriminella verksamheter världen över att inse begränsningarna hos traditionella förebyggande IT-skyddsåtgärder. Idag går det inte längre att hålla alla hot ute. Ett fullgott IT-skydd kräver en stark förmåga till snabb detektion och respons. Men hur får man till en omedelbar respons till digitala attacker?

IT-säkerhet handlar om mer än prevention

IT-system blir allt mer komplexa. Dagliga förändringar av dem tvingar oss alla att tänka om vad gäller kostnadseffektiv riskhantering.

En genomsnittlig kostnad för en säkerhetsincident ligger numera på mellan 20 och 30 miljoner kronor. I genomsnitt tillbringar inkräktare 200 dagar i sina offers nätverk innan de upptäcks. För att motverka den här trenden krävs moderna team som jobbar med upptäckt av och åtgärder mot av IT-säkerhetshot. Organisationer har att välja mellan att bygga egna interna team eller att outsourca hanteringen.

Interna SOC (Security Operations Center) är kostsamma och det är svårt att rekrytera IT-säkerhetsexperter. Det gör att externa team som jobbar med upptäckt och åtgärder (managed detection and response, MDR) är en mycket attraktiv lösning.

Conscia erbjuder en avancerad MDR-tjänst som heter Conscia SOC. Kunden kan välja mellan att lägga ut hela hanteringen eller delar av den. Tjänsten sköts av Conscias IT-säkerhetsexperter på Conscias SOC-plattform.

Läs mer om Conscia Managed SOC

 

Frågor? Kontakta oss gärna

Kontakta oss!
Svar inom 24h