IT Norrbotten uppgraderar till 100G med Smartoptics ROADM-lösningar för öppna linjesystem

Smartoptics, en ledande leverantör av optiska nätverkslösningar, har tillsammans med partnern Miradot (numera en del av Conscia), tecknat avtal med IT Norrbotten för en uppgradering av tjänsteleverantörens transportnät. Den nya lösningen baseras på Smartoptics öppna linjesystem och ger IT Norrbotten den flexibilitet man eftersträvar i utvecklingen av ett framtidssäkert nät för regionen.

IT Norrbotten, ett bolag samägt av Norrbottens 14 kommuner och region Norrbotten, erbjuder ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät. Nätet länkar samman alla involverade kommuners huvudnoder och betjänar näringsliv, offentlig service och andra operatörer i regionen. För att möta de krav som ställs av ägare och kunder på kapacitet och kvalitet har IT Norrbotten beslutat att uppgradera kapaciteten i nätet till 100G. Den nya lösningen som levereras av Miradot (numera en del av Conscia), baseras på Smartoptics produktfamilj DCP-R, en ROADM-lösning som erbjuder hög flexibilitet i nätet.

– I uppgradering av våglängdsnätet till 100G var vårt mål var att hitta en kostnadseffektiv lösning som mötte kapacitetskraven och som samtidigt kunde leverera den flexibilitet och öppenhet som är avgörande för oss. Smartoptics öppna linjesystem ger oss just det: en framtidssäkrad lösning utan inlåsning. Den flexibilitet och engagemang som både Miradot och Smartoptics ger oss möter våra förväntningar hela vägen, säger Greger Björk, Affärsområdeschef Nät & Infrastruktur.

Lösningen möjliggör en successiv uppgradering av IT Norrbottens nät med initialt fokus på de delar av regionen där behovet av utökad kapacitet är som störst. Installationen av högkapacitetnätet påbörjas under februari månad.

– Öppenhet är ett ledord för oss på Smartoptics. Våra öppna linjesystem där ROADM-familjen är en viktig del är utvecklade för att erbjuda en stabil grund för flexibla och kostnadseffektiva optiska nätverkslösningar. Att IT Norrbotten väljer dessa lösningar för att uppgradera sitt regionala nät är ett ytterligare ett bevis på att vår framgångsrika strategi och hur den har kommit att uppskattas av nätoperatörer, säger Magnus Grenfeldt, vd på Smartoptics.

– Genom vår specialistkompetens, erfarenhet och nära partnerskap med Smartoptics lägger vi fundamentet för både den bästa möjliga tekniska lösningen men också en utomordentlig kundupplevelse. Denna leverans är kvittot på ett fungerande koncept, säger Marcus Lind, Automation & Datacenter Director på Conscia.

Om Smartoptics

Smartoptics erbjuder innovativa optiska nätlösningar och komponenter för den nya tidens öppna nät. Vår kundbas består av tusentals företag, statliga kunder, molnleverantörer, “internet exchanges” samt kabel- och telekomoperatörer. Vi arbetar alltid för öppna nät vilket gör det möjligt för våra kunder att bredda sin leverantörs- och teknikbas, förbli flexibla och minimera sina kostnader. Våra lösningar används i olika tillämpningar i metro- och regionala nät som i allt högre utsträckning bygger på tjänster och specifikationer från datacentermiljöer. Smartoptics är ett skandinaviskt företag grundat år 2006. Vi samarbetar med ledande leverantörer av teknik och nätlösningar som Brocade, Cisco, HPE och Dell EMC och har en global räckvidd genom mer än 100 affärspartners.

Kontakta oss!
Svar inom 24h