IT som tjänst ska vara lätt och rätt för dig!

av Fredrik Dahlgren, chef Conscia Cloud, grundare Commsec & medgrundare SECOA

IT som tjänst från Conscia Cloud Fredrik Dahlgren

Managerade tjänster är inget nytt – men sättet att bygga, leverera och underhålla tjänsterna är det. Ny molnteknologi, förändrade verksamhetsbehov och en mobil arbetsstyrka har i grunden förändrat hur IT som tjänst kan och bör utföras och levereras till dig som kund.

Självkörande bil – inte en T-Ford med chaufför

Om jag jämför med självkörande bilar så är hela tanken med det är att de ska vara väldigt lätta att använda – men vad krävs bakom för att det ska vara så lätt och rätt för kunden?

När bilarna blir självkörande ökar användarvänligheten men det är en mycket komplexare lösning än en T-Ford att konstruera och underhålla, den avgörande komponenten är kompetens och utveckling.

Den andra nyckelfaktorn för att lyckas med något så komplext som självkörande bilar är automation, för att det ens ska vara möjligt och så lätt att använda så måste i princip all bakomliggande teknologi vara automatiserad utan mänsklig interaktion.

Det sista jag vill nämna i denna jämförelse är tillit. Vem skulle du våga lita på för att få detta att fungera över tid och låta dig och din familj åka med den självkörande bilen utan missöden? Om jag får gissa är det den leverantör som både har byggt och underhåller sin bil med och av de allra främsta experterna.

Conscia Cloud IT som tjänst Nätverk säkerhet från molnet webinar

Kompetens, automation och verksamhetsfokus

Varför ska det vara annorlunda om vi ändrar fokus till IT som tjänst? Enligt oss på Conscia så ska det inte vara någon skillnad i tankesätt, om vi ska kunna leverera det din verksamhet behöver måste vi ändra hur detta byggs, levereras och förädlas över tid:

  • Modern teknologi som behöver användas är komplext, därför behövs kompetens och experter
  • För att kunna uppfylla de höga krav en IT-miljö har idag krävs automation, det är den enda lösningen för att kunna uppfylla kraven på funktionalitet, snabbhet och kostnadsmedvetenhet
  • Med automation som grund kan vi automatisera både support och felsökning, utan mänsklig interaktion blir varje händelse påbörjad inom 10 sekunder, 24/7/365

Med rätt teknologi på plats, rätt kompetens och automation kan Conscia eliminera behovet av First och delvis Second-line of support. Det dessa supporttekniker vanligtvis gör har vi automatiserat och bifogat till våra experter innan kunden ens hunnit lyfta telefonen.

IT som tjänst – färre samtal, smartare support

Fredrik Dahlgren, chef, Conscia CloudEtt problem åtgärdas inte av att någon person ringer in ett ärende som många personer måste engagera sig i för att ens kunna hinna ifatt våra första 10 sekunder. Kort sagt så tar mänsklig integration för lång tid och kostar för mycket i det inledande skedet, det är bättre att flytta den kostnaden till att en expert hanterar ärendet de gånger det behövs.

Om en bil är självkörande, litar du på automation eller att någon outsourcad first-line support tar beslutet åt din bil, vilket kommer kännas säkrast? Om bilen måste repareras, vem vill du ska reparera den, jag väljer att tro att det är experten du vill ha hjälp av!

IT som tjänst – för att din verksamhet är värd det

Så hur kommer vi ut med dessa nya moderna tjänster? Vår övertygelse är att idag bör alla IT-system byggas för verkliga verksamhetsbehov och inte för IT behov. Glappet mellan verkliga verksamhetsbehov och IT-avdelningen behov har aldrig varit större, nya investeringsbeslut skall enligt mig formas för dagens verksamhetsbehov, inte på teknikintresse, frånvaro av verksamhetskunskap eller kanske värst ”så har vi alltid gjort” beslut.

Tillbaka till bilen, om utvecklingen av bilar hade tagits på beslut av vad vi alltid gjort hade vi fortfarande åkt häst och vagn. Självkörande bilar fyller användarens behov väldigt tydligt (flexibel transport), detta kräver självklart högre säkerhet och snabba beslut vilket automation och kompetens hanterar, på samma sätt som Conscias managerade tjänster löser behovet för företagets verksamhet med samma ingredienser, kompetens, automation och fokus på verksamheten.

Är du nyfiken på hur vi levererar denna IT som tjänst?
Hör av dig, och missa inte vårt webinar!

Kontakta oss!
Svar inom 24h