SECOA är Cisco Experience Specialized Partner

SECOA*

SECOA AB strävar alltid efter att anpassa nätverk och säkerhetslösningar efter våra kunders behov och verksamhet i en molnbaserad IT-leverans, det var därför självklart för oss att ta oss an Ciscos Customer Experience certifiering som är en kvalitetsstämpel som visar att vi alltid har våra kunders behov och verksamhet i fokus.

Fredrik Dahlgren, SECOAs VD säger:
– Men fokus och målmedvetenhet har SECOA på kort tid lyckats CX specialisera sig. SECOA är en av få Cisco partners i Sverige som är CX specialiserad och med vårt fokus på leverans genom molnet med managerade tjänster har vi en tydlig modell för kundinteraktion under hela kundens livscykel. SECOAs förmåga att implementera den här modellen bidrar till långsiktiga kundrelationer och hög kundnöjdhet.

Tack alla på SECOA AB och Cisco Sverige som gjorde detta möjligt, SECOA är Cisco partner nr. 4 som kan titulera sig Customer Experience Specialized Partner.

*SECOA blev 2020 en stark del av Conscia, fokuserad på molntjänster, läs mer här.

Kontakta oss!
Svar inom 24h