Undersökning:
Distansarbetets framtid – i Sverige, Europa och globalt

Distansarbetet har sett en boom utan motstycke det senaste året där hundratusentals svenskar nu omfamnat möjligheterna att jobba utanför sin vanliga kontorsmiljö. Hur säkerställer man att medarbetarnas arbetsvardag på och utanför arbetsplatsen är säkrad? Det var mot denna bakgrund vi ville veta mer om i vilken grad och hur mogna svenska företag var när det gäller cybersäkerhet. Hur ser deras praxis ut, vilka utmaningar har man och vilka lösningar erbjuder man. Conscia kompletterade därför en global Cisco-undersökning om Distansarbetets framtid med svenska data.

Vår partner Cisco intervjuade närmare 3200 IT-beslutsfattare på Distansarbetets framtid Conscia Cisco undersökning 2021företag i alla storlekar i 21 länder. Ciscos globala studie resulterade i en detaljerad rapport om framtiden för säkert distansarbete: Ciscos cybersäkerhetsrapport. I Sverige ställde vi samma frågor via verktyget Netigate till IT-chefer i olika branscher.

I denna rapport har vi fokuserat på Sverige och svenska förhållanden för att bättre förstå utmaningarna i samband med den ökande övergången till distansarbete. Hur ska man förstå det nya hybridsättet att arbeta på? Hur säkrar man medarbetarnas arbete i den här nya världen? Hur stärker man systemens motståndskraft när antalet anslutna enheter växer explosionsartat samtidigt som antalet cyberattacker ökar och blir alltmer avancerade? Hur skapar man ordning när medarbetarna kanske hellre använder sina egna lösningar och hårdvara än företagets? Vi gör också utblickar mot övriga världen utifrån Ciscos rapport. Se även pressmeddelande samt information om Conscias lösningar för IT-säkerhet.

Ladda ned ditt exemplar:

Innehåll, Distansarbetets framtid – i Sverige, Europa och globalt:

 • Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner LogoInledning
 • Undersökningens resultat
 • Säkert distansarbete
 • Ökningen av distansarbete under pandemin
 • Antal svenska IT-chefer som klassar cybersäkerheten som extremt viktig
 • Antalet cyberattacker har ökat under pandemin
 • Högt andel digitalt förberedda svenska företag innan pandemin, eller?
 • Olika datorer vid distansarbete
 • Hybridarbete och säkerhet
 • Säker åtkomst
 • Cybersäkerhetsbudgetar
 • Så många svenska företag avser öka sin budget med minst en tredjedel
 • Svenska IT-chefers prioritering för cybersäkerheten efter pandemin
 • Framtiden för säkert hybridarbete
 • De viktigaste förändringarna för att stödja distansarbete
 • Sammanfattning och rekommendationer

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h