Vad är bra IT-stöd? Att mäta affärsnytta hos IT-system

Att bra IT-stöd är bra för affärerna är självklart. Men det är svårt att förstå hur kopplingar mellan funktionen av enskilda IT-system och affärsvärde ser ut, och framför allt hur det går att fintrimma IT-stödet för att ge omedelbara positiva ekonomiska resultat. Att göra det på egen hand riskerar att bli en gissningslek, med tveksamma chanser till framgång. Det behövs en plattform för att hålla reda på allt – och mäta affärsnytta.

Vad är bra IT-stöd?

IT-stöd ska vara tillgängligt, prestanda ska vara bra, kapaciteten ska räcka, databaser ska ha rätt information, och de applikationer och tjänster som finns ska ge rätt stöd till affären. Lägg till det att anställda ska kunna jobba var och hur de behöver, samt att kommunikationen med omvärlden, till exempel via internet, ska vara i gång.

Det är grundkursen, den som misslyckas med den misslyckas med all sannolikhet med sitt företagande. Det samma gäller för offentlig förvaltning och andra typer av verksamheter. Än så länge har vi inte ens nämnt funktionalitet som driver försäljning och underlättar kundkontakter. Till exempel.

Hitta sambanden och mäta affärsnytta

Om vi tar resonemanget ett steg längre handlar det om hur Mäta affärsnytta hos IT-system IT-stöd AppDynamics Consciafunktionen för enskilda delar av IT-miljön påverkar verksamheten här och nu. Och om hur optimering av både hela IT-miljön och dess enskilda IT-system ger omedelbara positiva effekter för verksamheten, inom näringsliv och på andra ställen. Det handlar till exempel om vilken påverkan dåliga och bra användarupplevelser, både för anställda och kunder, har på affärerna.

För att lyckas förstå, och kunna påverka, de här sambanden krävs några saker. Mycket enkelt uttryckt de följande:

  • Insamling, lagring och hantering av data, både från enskilda IT-system och övriga mätetal som är intressanta (till exempel försäljningssiffror).
  • Definitioner av sambanden mellan IT-komponenters funktion och mätetalen.
  • Verktyg för att analysera hur olika IT-komponenters funktion påverkar mätetalen.
  • Råd om hur IT-miljön och dess enskilda delar kan optimeras för att ge bättre värden för mätetal, med andra ord en mer effektiv verksamhet.

Om du tycker att punktlistan ovan ser ut som en kravspecifikation för en plattform så har du rätt. Rätt konstruerad kan en sådan plattform användas för att optimera ekonomiskt utfall, användarupplevelser, prestanda och tillgänglighet för en IT-miljö, samt sist, men absolut inte minst, förbättra cybersäkerheten.

Samlad plattform förenklar mätning av många IT-system

Varför behövs en plattform? Enkelt uttryckt skulle man behöva separata lösningar för att samla in, hantera och analysera data för varje användningsområde annars, som till exempel att optimera ekonomiskt utfall och prestanda. Det skulle inte bara kräva mer resurser att hantera, och därigenom bli dyrare, även funktionaliteten skulle bli lidande.

Man har inte en hårddisk för att lagra Worddokument och en annan för att lagra Excelark, för att använda en primitiv liknelse. Samma princip som gäller för att hantera data för att optimera verksamheter.

Ciscos plattform AppDynamics är en sådan här plattform, som kan används inom flera av de områden som beskrivs ovan. Om man ska formulera en anledning att använda en sådan plattform så är det nog följande: utan att mäta och analysera samband blir det en gissningslek att försöka optimera en IT-miljö till gagn för ett företag eller en organisation. En plattform som AppDynamics tar bort gissningarna ur arbetet.

AppDynamics består bland annat av kontrollenheter som kan vara både lokalt installerade hos användarorganisationer och köras som en molntjänst (SaaS). Administrations- och analysverktyg finns tillgängliga både som molntjänster (SaaS) och lokalt installerade (on-prem).

Säkerhet för ert IT-stöd en naturlig följd

En lansering nyligen visar värdet av att samla all funktionalitet i en plattform. Med Cisco Secure Application, som är en del av plattformen AppDynamics, går det att analysera vilka applikationer som drabbas av skadlig kod. Det går till och med att identifiera vilka kodbibliotek som drabbas. Eftersom en plattform för att hantera analys och optimering redan fanns blev det möjligt att snabbt ta fram en lösning som Cisco Secure Application.

Ta gärna en titt på AppDynamics i vårt webinar (tekniskt), vårt whitepaper (nedan) eller kontakta oss. Chansen är stor att AppDynamics inte bara förenklar arbetet med att sköta IT-miljön, utan att hjälper er att mäta affärsnytta.

Läs vårt Whitepaper: Få koll på skadlig kod och öka värdet för IT

Cisco AppDynamics Secure Application SecureApp Conscia Whitepaper

Kontakta oss!
Svar inom 24h