Vet du vad som finns i ditt nätverk? CNS vet.

Har du koll på alla enheter i ert nät? Vilka de är, om de har supportavtal, rätt mjukvara och rätt patchning? Vår unika och prisbelönta serviceportal CNS ger dig den kontrollen över hela er Cisco-infrastruktur, alla enheter ner på komponentnivå. Nu kan du dessutom öppna och följa supportärenden hos oss i den.

CNS serviceportal gör det möjligt att:

  • Se samtliga huvudenheter och underkomponenter i nätverket.
  • Följa servicenivån och få reda på när serviceavtalet för respektive enhet löper ut.
  • Upptäcka om en enhet behöver uppdateras eller bytas ut.
  • Få information om vilka enheter i nätverket som är sårbara för olika hot och få rekommenderade åtgärder.
  • Förenkla Asset management och uppnå Service compliance.
  • Exportera information för ytterligare analys eller presentation i andra verktyg eller plattformar.
  • Öppna och följa dina supportärenden hos oss.

Alla Conscia Netsafes servicekunder har access till CNS Serviceportal.
Se filmen ovan och läs mer här – eller kontakta oss så hjälper vi dig!

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h