Vi har vant oss vid att verka i en omvärld av ökande komplexitet, sårbarhet och cyberattacker. Under det gångna året har vi dessutom haft ett storkrig i Europa med en mycket kall fred, om inte ett kallt krig mellan väst och öst. Det var därför av stort intresse att höra Europachefen för ett av världens största privata hotunderrättelsenätverk, Martin Lee från Cisco Talos, berätta om lärdomar av det gångna året den 28 mars på Radar Security 2023 i Stockholm, där Conscia och Cisco som vanligt var huvudsponsorer. Se Martins keynote om den föränderliga hotbilden nedan, samt (från 8:06) min uppföljning med en checklista med sex huvudpunkter (och underpunkter på varje) för din säkerhet:

Kontakta oss!
Svar inom 24h